Teises kvartalis oli teenuste eksport rekordtasemel

Uudis
Postitatud 12. september 2023, 8.00

Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvasid 2023. aasta teises kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes teenuste eksport jooksevhindades 8% ja import 2%. Teenuseid müüdi 2,9 miljardi ja osteti 2,2 miljardi euro eest.

Statistikaameti analüütik Jane Leppmets tõi välja, et tänavu teises kvartalis ületas teenuste eksport importi 770 miljoni euroga. „Teenuste väliskaubanduse bilansi ülejääk on olnud suurem vaid 2021. aasta neljandas kvartalis, mil see oli ligi 890 miljonit eurot. Nii teenuste eksport kui import jätkavad tõusutrendi ning teenuste eksport ei ole veel nii kõrge olnud kui tänavu teises kvartalis,“ lisas Leppmets.

Teises kvartalis eksporditi kõige rohkem ehk 911 miljoni euro eest muid äriteenuseid, sh muid ettevõtlust abistavaid teenuseid. Järgnesid 644 miljoni euroga telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste, sh arvutiprogrammide koostamise ja nõustamisega seotud teenuste, ning 612 miljoni euroga transporditeenuste, sh maanteel kaubaveoteenuste eksport. 2022. aasta sama perioodiga võrreldes kasvas enim muude äriteenuste, telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste ning reisiteenuste müük mitteresidentidele. Enim vähenes transporditeenuste eksport.

Peamine teenuste ekspordipartner selle aasta teises kvartalis oli Soome, kuhu osutati kõige rohkem reisiteenuseid. Sellele järgnesid Rootsi, kuhu müüdi enim transporditeenuseid, ning Läti, kuhu eksporditi kõige enam muid äriteenuseid. Teenuste müük kasvas enim Lätti (41 miljoni euro võrra), Soome (35 miljoni euro võrra) ja Saksamaale (27 miljoni euro võrra). Lätti osutati mullusest enam muid äriteenuseid, Soome reisiteenuseid ja Saksamaale telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuseid. Kõige rohkem vähenes teenuste müük Euroopa Liidu välistesse riikidesse, eelkõige Venemaale (44 miljoni euro võrra), kuhu eksporditi mullusest vähem transporditeenuseid.

Teises kvartalis imporditi enim ehk 670 miljoni euro eest muid äriteenuseid, sh muid ettevõtlust abistavaid teenuseid, järgnesid 590 miljoni euroga transporditeenused, sh kaubaveoteenused merel, ning 401 miljoni euroga telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste, sh arvutiprogrammide koostamise ja nõustamisega seotud teenuste ost mitteresidentidelt. Mullusega võrreldes kasvas teises kvartalis enim telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste, reisiteenuste ja finantsteenuste import. Vähenes transporditeenuste ja muude äriteenuste ost mitteresidentidelt.

Teenuste peamised impordipartnerid teises kvartalis olid Saksamaa, Soome ja Leedu, kust osteti enim transporditeenuseid. Kõige rohkem kasvas teenuste import Leedust (32 miljoni euro võrra), Poolast (21 miljoni euro võrra), Araabia Ühendemiraatidest (20 miljoni euro võrra) ja Ukrainast (19 miljoni euro võrra). Leedust, Poolast ja Ukrainast osteti mullusest enam telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuseid ning Araabia Ühendemiraatidest transporditeenuseid. Enim vähenes teenuste import Ühendkuningriigist (36 miljoni euro võrra), kust osteti mullusest vähem muid äriteenuseid.

Eesti teenuste väliskaubandus kvartalite kaupa, 2019–2023
Eesti peamised teenuste väliskaubanduse partnerid, II kvartal 2023
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, % Sihtriik, riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, %
KOKKU 2 942 100 8 KOKKU 2 172 100 2
EL-27 1990 68 14 EL-27 1579 73 4
Euroala 20 riiki 1547 53 13 Euroala 20 riiki 1252 58 3
EL-i välised riigid 952 32 -4 EL-i välised riigid 593 27 -3
1. Soome 502 17 7 1. Saksamaa 183 8 -1
2. Rootsi 218 7 13 2. Soome 181 8 10
3. Läti 200 7 26 3. Leedu 168 8 23
4. Saksamaa 187 6 17 4. Läti 133 6 14
5. USA 173 6 3 5. Rootsi 116 5 6
6. Ühendkuningriik 170 6 2 6. Iirimaa 114 5 -17
7. Leedu 152 5 13 7. Ühendkuningriik 111 5 -25
8. Holland 93 3 9 8. Poola 98 5 28
9. Poola 70 2 33 9. Holland 92 4 16
10. Iirimaa 70 2 13 10. Ukraina 72 3 36

Teenuste eksport ja import teenuse liikide järgi, II kvartal 2023

Teenuse liik (EBOPS2010 järgi) Teenuste eksport Teenuste import Bilanss, mln eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, % mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, %
KOKKU 2 942 100 8 2 172 100 2 770
Töötlemisteenused (SA) 83 3 5 31 1 4 52
Hooldus- ja remonditeenused (SB) 57 2 22 37 2 40 20
Transport (SC) 612 21 -12 590 27 -10 22
Reisiteenused (SD) 416 14 21 322 15 11 94
Ehitus (SE) 94 3 3 22 1 23 73
Kindlustusteenused ja pensionifondid (SF) 5 0 -29 11 1 23 -6
Finantsteenused (v.a kindlustus ja pensionifondid) (SG) 51 2 76 44 2 35 7
Intellektuaalse omandi kasutamise tasud (SH) 26 1 75 17 1 24 9
Telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenused (SI) 644 22 14 401 18 16 243
Muud äriteenused (SJ) 911 31 12 670 31 -2 241
Isiku-, kultuuri- ja meelelahutusteenused (SK) 34 1 14 21 1 7 13
Valitsemissektori kaubad ja teenused (SL) 11 0 -26 7 0 1 3

Teenuste väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet koostöös Eesti Pangaga majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet

press [at] stat.ee

Foto: Shutterstock