Tõetamm näitas õpilastele, kuidas Eestil läheb

Uudis
Postitatud 13. oktoober 2020 12:50

Milline tegevusprogramm on julgeolekus ja riigikaitses märkimisväärselt maha jäänud? Mitu protsenti Eesti elanikest suitsetab? Kui paljud elanikud arvavad, et Eestis on turvaline elada? Neile ja paljudele teistele olulistele küsimustele otsisid Tõetammelt vastuseid Tamsalu gümnaasiumi õpilased.

Tõetamm on Eesti riigi oluliste näitajate mõõdupuu, mis annab ausa ja erapooletu pildi sellest, kuidas Eestil läheb ja kuidas me rahvana areneme.

Tõetamm on mõeldud uurimiseks kõigile, kes riigis olulisi otsuseid langetavad, aga ka igale inimesele, kes tahab selgelt ja arusaadavalt näha, mis tegevusvaldkonnad on Eestis olulised ja kuhu oleme neis jõudnud. Tõetamm sobib hästi kasutamiseks koolitundides, et ärgitada ka õpilasi kaasa mõtlema, kuidas me erinevaid näitajaid mõõdame ja mida tahame saavutada. Uurisime, mida arvavad Tõetammest kui õppevahendist õpetajad, kes on seda oma tundides juba kasutanud?

Arendab oskusi küsida ja kaasa mõelda

Mare Viks, Tamsalu gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Mare Viks, Tamsalu gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Foto: Tiiu Heinsoo

Mare Viks, Tamsalu gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja: 

Tõetamme on võimalik kasutada õppevahendina paljudes tundides: ühiskonnaõpetuses, matemaatika arvutusülesannete väljamõtlemiseks ja lahendamiseks, aga ka eesti keele tunnis andmete otsimiseks, ülesannete koostamiseks või arutlemiseks.

Et arendada õpilaste oskust moodustada asjatundlikke küsimusi, andsin 10. klassi õpilastele ülesande koostada Tõetamme lehtedel olevate andmete kohta vähemalt kümme küsimust või ülesannet, mida saaks kasutada näiteks mõnes viktoriinis, aruteludes või teadmiste kontrollis.

Esialgu paistis, et telefonist on neil tamme harudelt andmeid natuke keeruline otsida, kuid arvutit, millest harulist tamme oleks olnud väga hea silmaga haarata, nad sellegipoolest kasutada ei tahtnud. Peagi said õpilased aga süsteemi kätte ja edasi läks ülesannete moodustamine üsna kiiresti, rõõmsalt ja usinasti ning ülesandeid tuli kenake ports. Usun, et lisaks küsimuste koostamisele said õpilased nii mõndagi kasulikku ja põnevat Eesti kohta teada.

Modernselt ja loogiliselt esitatud andmed

Riina Juga, Kiili gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse õpetaja:

Kasutan igal aastal septembris 9. ja 12. klassi ühiskonnaõpetuse tunnis õppematerjalina statistikaameti kodulehekülge, kuna õppeaasta esimene teema on ühiskonna struktuur, sidusus ja muu sellega seonduv. Tunni ülesanne oli leida vastused küsimustele:

  1. mil määral on Eestis sotsiaalset ja regionaalset kihistumist;
  2. mil määral on riik suutnud saavutada ühiskonna sidusust;
  3. millised on Eesti peamised majanduslikud ja sotsiaalsed probleemid.
Tamsalu keskkooli 10. klassi õpilased
Tamsalu keskkooli 10. klassi õpilased

Õpilaste ülesanne oli sõnastada probleem ja selgitada seda faktide abil ning võimalusel püüa leida muutusi, trende või võrrelda Eestit teiste riikidega. Minu antud teemade kohta otsisid õpilased fakte statistikaameti veebilehelt, Tõetammelt, aga ka muudest allikatest ning seejärel nad arutlesid neil teemadel rühmas.

Tõetamm sobib õppevahendina hästi ka ajaloo- ja majandusõpetuse tundidesse. Nii minu kui ka õpilaste arvamus Tõetammest kattub: seda on lihtne ja mugav kasutada, kasutamisloogika on arusaadav, andmeid on esitatud modernselt ning samuti on tammel tore ja selge visuaal.

Tõetammelt leiab 135 mõõdetavat näitajat, mis  jagunevad ühiskonna heaolu ja tegevust käsitleva viieteistkümne haru vahel. Tõetamm võrdleb tegelikke tulemusi kolme arengukava põhjal:

  1. Säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21“
  2. „Eesti 2020“                  
  3. Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm

Tähista Tõetamme sünnipäeva!

Tõetamm tähistab 17. oktoobril oma esimest sünnipäeva. Sel puhul on statistikaameti Facebooki lehel 15.–22. oktoobrini käimas põnev viktoriin, mille vastused leiab mõistagi tamme lehtedelt. Viktoriini küsimused nuputasid välja Tamsalu gümnaasiumi 10. klassi õpilased eesti keele tunnis. Testi oma teadmisi Eesti kohta ja võida vahvaid auhindu!