Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Tõetamm sai värske välimuse ja uued näitajad

Uudis
Postitatud 4. jaanuar 2021 12:10

Täna, 4. jaanuaril 2021 avaldas statistikaamet veebirakenduse Tõetamm uue versiooni. Uuendatud tamm on visuaalselt lihtsamini jälgitav ja seda on täiendatud strateegia „Eesti 2035“ näitajatega.

Statistikaamet ja riigikantselei tutvustasid Tõetamme 2019. aasta oktoobris. See on riigi oluliste näitajate mõõdupuu ning annab lihtsalt, ausalt ja erapooletult ülevaate sellest, kuidas riigil läheb.

Rakenduses on esitatud 163 näitajat ja neile seatud eesmärgid Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist 2019–2023 ning strateegiatest „Eesti 2035“ ja „Säästev Eesti 21“. Tõetamme rohelised lehed näitavad, et eesmärk on täidetud või püsitakse selle saavutamisel graafikus. Kollased lehed tähendavad vähest ja punased lehed märkimisväärset mahajäämust.

Värske välimuse saanud Tõetammel on Eesti 2020. aasta strateegia asendatud strateegiaga „Eesti 2035“, mille põhimõtete hoidmist ja sihtide saavutamist jälgitakse omavahel seotud mõõdikutega. Täiesti uus on riigikantselei ja statistikaameti välja töötatud hoolivuse ja koostöömeelsuse mõõdik. See näitab, kas ja millal on seatud siht – Eesti ühiskond on koostöömeelne, hooliv ja avatud – saavutatav. Samuti on uued ligipääsetavuse näitaja ning inimeste osalemine tööhõives, kultuurielus, spordis ja vabatahtlikus töös.

Statistikaameti peadirektor Mart Mägi rõhutab, et lisaks strateegia „Eesti 2035“ lehtedele saab tammel jälgida ka teisi riigi peamisi näitajaid. „Riik on tugev, kui teame oma eesmärke ning suudame ausalt ja läbipaistvalt nende saavutamiseks tööd teha. Tõetammel kuvame lisaks näiteks suhtelise vaesuse määra, tervena elada jäänud aastate ning eesti keelt emakeelena kõnelejate ja eesti keelt kasutavate inimeste osakaalu. Need ja ka kõik ülejäänud tammel nimetatud näitajad on olulised, et hinnata, millises seisus on Eesti riik ja millises suunas oleme teel,“ ütleb Mägi.

Riigikantselei strateegiabüroo direktor Henry Kattago lisab, et mitmed mõõdikud on ainulaadsed ja loodud eraldi „Eesti 2035“ tarbeks. „Eesti 2035“ loomisel oleme koostöös statistikaameti ja ministeeriumidega seadnud selged näitajad, mida saame nii meie kui kõik eestimaalased igal ajahetkel Tõetammelt jälgida. Need ütlevad meile, kui edukas riigi pikaajalise arengustrateegia täitmine on. Näiteks, kas inimeste tervena elada jäänud aastate näitaja või püsiva suhtelise vaesuse määr on strateegias kokkulepitu tulemusel paranenud või mitte,” täiendab Kattago.

Tõetamme saavad kasutada nii riigi- kui ka erasektori töötajad ja kõik, kes tunnevad riigi käekäigu vastu huvi ning soovivad tegelikele andmetele toetudes langetada kaalutletud otsuseid.

Pidevalt uuendatavate andmetega veebirakendus Tõetamm on kõigile tänasest kättesaadav statistikaameti veebilehel ja strateegia Eesti 2035“ alates 5. jaanuarist uuel veebilehel.

 

Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181