Aastaga lisandus üle 16 000 töötu

Uudis
Postitatud 15. veebruar 2021 8:00

Statistikaameti andmete kohaselt oli 2020. aastal tööjõus osalemise määr 71,6%, tööhõive määr 66,7% ja töötuse määr 6,8%. Töötuid oli 47 900, mis on 16 600 võrra rohkem kui aasta varem.

Statistikaameti analüütik Katriin Põlluääre sõnul olid suurem osa töötutest tööta olnud vähem kui pool aastat. Eestlaste töötuse määr oli 5,8% ja vene rahvusest isikutel 9,4%. Töötuid mehi oli 25 300 ja naisi 22 600. „Kõige kõrgem oli tööealiste elanike seas töötuse määr Kirde-Eestis, eriti teravalt paistis silma Ida-Virumaa. Linnades ja väikelinnades oli töötuse määr veidi madalam, kui maapiirkondades. Aasta varasemaga võrreldes lisandus töötuid protsentuaalselt kõige enam ametnike, tehnikute ja keskastmespetsialistide ametialadelt,“ täpsustas Põlluäär.

Töötuse määr, 2016–2020

Hõivatuid oli möödunud aastal 656 600 ja protsentuaalselt kõige enam lisandus neid aasta varasemaga võrreldes veevarustuse, kanalisatsiooni ning jäätme- ja saastekäitluse ning posti ja kulleriteenuse tegevusaladele. Hõivatute osakaal langes sama ajaga aga kõige rohkem masinate ja seadmete remondi ja paigalduse ning metsamajanduse ja metsavarumise tegevusaladel.

Täisajaga töötas hõivatutest 568 200 ja osaajaga 88 300. Võrreldes 2019. aastaga langes tööhõive määr 1,7 protsendipunkti. „Täisajaga töötajaid jäi aastaga 17 900 võrra vähemaks, osaajaga hõivatute arv suurenes sama ajaga 3200 isiku võrra. Veidi üle kolmandiku osaajaga töötajatest teeb seda isiklikel või perekondlikel põhjustel ning 28% ei soovigi täistööajaga töötada,“ lisas Põlluäär.

Tööjõus osalemise määr jäi võrreldes 2019. aastaga samaks, mitteaktiivseid inimesi oli  279 700. Peamisteks mitteaktiivsuse põhjusteks olid pensioniiga, õpingud ning haigused või vigastused.

Möödunud aasta neljandas kvartalis oli tööjõus osalemise määr 72,4%, tööhõive määr 67% ja töötuse määr 7,4%.

Töötuse määr on näitab, kui suur osa majanduslikult aktiivsest rahvastikust ehk tööjõust on töötud. Tööhõive määr on tööga hõivatute osatähtsus 15–74-aastaste hulgas. Tööjõus osalemise määr on tööjõu osatähtsus 15–74-aastaste hulgas. Hinnangud põhinevad tööjõu-uuringu andmetel, mida statistikaamet korraldab 1995. aastast. Igas kvartalis osaleb uuringus 5000 inimest. Uuringu avaliku huvi peamine esindaja on sotsiaalministeerium, kelle tellimusel statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Statistikaameti ja sotsiaalministeeriumi tööturu rakendus: tooturg.stat.ee/.


 

Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181

Foto: Shutterstock