Tööstusettevõtete tootmise vähenemine mais pidurdus

Uudis
Postitatud 4. juuli 2024, 8.00

Statistikaameti andmetel kahanes 2024. aasta mais tööstustoodangu maht võrreldes mulluse maiga 1,2%. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang energeetikas 2,1%, vähenes aga mäetööstuses 0,7% ja töötlevas tööstuses 1,4%.

Statistikaameti juhtivanalüütik Helle Bunder sõnas, et tööstustoodangu mahtude vähenemine oli mais selle aasta madalaim. „Töötleva tööstuse mahtude osas saab öelda sama, sest pooltel töötleva tööstuse tegevusaladel mahud mais juba pisut kasvasid,“ lisas Bunder. 

Olulisematest tööstusharudest kahanes mais puidutöötlemine (7%), elektriseadmete (6,8%) ning arvutite ja elektroonikaseadmete (5,7%) tootmine. Suurema osatähtsusega tööstusharudest kasvas toiduainete (6,7%), metalltoodete (1,7%) ning kummi- ja plasttoodete (7,6%) tootmine.

Kogu töötleva tööstuse toodangust müüdi mais 68,1% välisturule.

Võrreldes 2023. aasta maiga kahanes töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük selle aasta mais 3,4% (kalendaarselt korrigeeritud andmetel). Toodangu müük siseturule vähenes 12,3%, kuid müük ekspordiks kasvas 1,8%.

Töötleva tööstuse tööstustoodangu mahu muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti mais võrreldes aprilliga tööstuses 3,9% ja töötlevas tööstuses 3,2% rohkem toodangut.

Energeetika valdkonnas kasvas mais elektri tootmine koguseliselt (MWh) 14,6% ning soojuse tootmine 1%.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2014 – mai 2024 (2021 = 100)

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.
 

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt. Vaata ka tööstuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis
 

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.
 

Täpsem teave:

Silvia Uus
kommunikatsioonipartner
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9367
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)

Foto: Shutterstock