Tööstusettevõtted tootsid aprillis 4,7% vähem

Uudis
Postitatud 5. juuni 2024, 8.00

Statistikaameti andmetel vähenes 2024. aasta aprillis tööstustoodangu maht võrreldes mulluse aprilliga 4,7%. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses 3,6% ja energeetikas 10,1%, kuid kahanes 5,7% töötlevas tööstuses.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Helle Bunderi sõnul vähenes aprillis tööstustoodangu maht enamikes töötleva tööstuse tegevusalades. „Juba kolmandat kuud järjest on tootmine töötlevas tööstuses aastases võrdluses vähenenud samas mahus ehk 6% ümber,“ tõi Bunder välja.

Olulisematest tööstusharudest kahanes aprillis puidutöötlemine (12,9%), metalltoodete (11,5%), elektriseadmete (13,5%) ning arvutite ja elektroonikaseadmete (13%) tootmine. Suurema osatähtsusega tööstusharudest kasvas toiduainete (5%) ja põlevkiviõli (12,7%) tootmine.

Kogu töötleva tööstuse toodangust müüdi märtsis 67,9% välisturule.

Võrreldes 2023. aasta aprilliga kahanes töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük selle aasta aprillis 6% (kalendaarselt korrigeeritud andmetel). Toodangu müük siseturule vähenes 10% ning müük ekspordiks 3,9%.

Töötleva tööstuse tööstustoodangu mahu muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)

Sesoonselt korrigeeritud andmete alusel toodeti aprillis võrreldes märtsiga tööstuses 1,5% ja töötlevas tööstuses 1,7% vähem toodangut.

Energeetika valdkonnas kasvas aprillis elektri tootmine koguseliselt (MWh) 3,4% ning soojuse tootmine 16,7%.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2014 – aprill 2024 (2021 = 100)


Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Tööstustoodangu mahuindeks – indeks, mis näitab toodetud tööstustoodangu mahu muutust püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu arvutamiseks püsivhindadesse kasutatakse tootjahinnaindeksit.

Tööstustoodangu müügiindeks – indeks, mis näitab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust jooksevhindades võrreldes baasperioodiga.

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt.

Vaata ka tööstuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis
 

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.
 

Täpsem teave:

Heidi Kukk
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)

Foto: Shutterstock