Tööstustoodang kahanes juulis pea kõigis töötleva tööstuse harudes

Uudis
Postitatud 4. september 2023, 8.00

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2023. aasta juulis püsivhindades 9,5% vähem toodangut kui aasta varem. Toodang vähenes kõigis kolmes sektoris: energeetikas 33,6%, töötlevas tööstuses 7,0% ja mäetööstuses 20,7%.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Helle Bunderi sõnul vähenes juulis tööstustoodangu maht1 pea kõigis töötleva tööstuse harudes. „Suurema osatähtsusega tegevusaladest kasvas ainult põlevkiviõli (21,2%) tootmine ning masinate ja seadmete remondi ja paigalduse (48,5%) tegevusala,“ selgitas Bunder. Olulisematest tegevusaladest vähenes puidu töötlemine (12,5%) ning metalltoodete (3,9%), elektroonikaseadmete (7,0%) ja toiduainete tootmine (8,4%).

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2013 – juuli 2023 (2015 = 100)

Võrreldes 2022. aasta juuliga kahanes töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük2kalendaarselt korrigeeritud andmetel jooksevhindades 7,7%. Toodangu müük siseturule langes 6,7% ning müük ekspordiks 8,3%.

Töötleva tööstuse toodangust 65,2% müüdi välisturule.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel vähenesid juuli toodangu mahud võrreldes juuniga tööstuses kokku 3,7%, kuid töötlevas tööstuses jäid samale tasemele, kasvades vaid 0,1%.

Energeetikavaldkonnas vähenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes 2022. aasta juuliga 48,9% ja soojuse tootmine 4,4%.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)

1Tööstustoodangu mahuindeks – indeks, mis näitab toodetud tööstustoodangu mahu muutust püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu arvutamiseks püsivhindadesse kasutatakse tootjahinnaindeksit.

2  Tööstustoodangu müügiindeks – indeks, mis näitab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust jooksevhindades võrreldes baasperioodiga.

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid. Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt.

Vaata ka tööstuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9181

press [at] stat.ee

Foto: Shutterstock