Tööstustoodang kasvas augustis 0,8%

Uudis
Postitatud 3. oktoober 2022, 8.00

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted augustis püsivhindades 0,8% rohkem toodangut kui 2021. aasta samas kuus. Toodang suurenes kolmest sektorist kahes – energeetikas 10,2% ja mäetööstuses koguni 121,4%, kuid langes töötlevas tööstuses 3,7%.

Statistikaameti analüütiku Helle Bunderi sõnul näitas töötlev tööstus augustis pärast suvepuhkuste kuud juulit mõningaid taastumise märke. „Mäetööstuses tegi tänu soodsatele ilmaoludele rekordilise kasvu turbatööstus,“ osutas Bunder.

Augustis kahanes tööstustoodangu maht1 pooltel töötleva tööstuse tegevusaladel. Suurema osatähtsusega tegevusaladest langes puidutöötlemise (9,5%), metalltoodete (11,0%) ja ehitusmaterjalide (12,0%) tootmine. Suurematest tööstusharudest kasvas tööstustoodangu maht elektroonikaseadmete (9,0%), põlevkiviõli (20,3%) ning mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmises (19,2%), pea samale tasemele jäi toiduainete (0,4%) tootmine.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2012 – august 2022 (2015 = 100)

Võrreldes 2021. aasta augustiga kasvas töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük2 2022. aasta augustis jooksevhindades ja kalendaarselt korrigeeritud andmetel 14,2%. Toodangu müük ekspordiks kasvas 14,3% (sellest eurotsooni 20,5%, mitte-eurotsooni 6,4%) ning müük siseturule 14,1%. Töötleva tööstuse toodangust 66,2% müüdi välisturule.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel suurenesid augusti mahud võrreldes juuliga tööstuses kokku 5,0% ning töötlevas tööstuses 4,6%.

Energeetikavaldkonnas suurenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes 2021. aasta augustiga 28,6%, soojuse tootmine vähenes 11,3%.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)

1Tööstustoodangu mahuindeks – indeks, mis näitab toodetud tööstustoodangu mahu muutust püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu arvutamiseks püsivhindadesse kasutatakse tootjahinnaindeksit.

2  Tööstustoodangu müügiindeks – indeks, mis näitab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust jooksevhindades võrreldes baasperioodiga.

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt.

Vaata ka tööstuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

 

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht

statistika levi osakond
statistikaamet
tel
+372 625 9191

 

Foto: Shutterstock