Tööstustoodang langes mais enamikes tööstusharudes

Uudis
Postitatud 4. juuli 2023, 8.00

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2023. aasta mais püsivhindades 12,7% vähem toodangut kui 2022. aasta samas kuus. Toodang vähenes kolmest sektorist kahes: energeetikas 31,5% ja töötlevas tööstuses 13,1%, kuid suurenes mäetööstuses 36,3%.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Helle Bunderi sõnul vähenes töötleva tööstuse tegevusalade lõikes mais tööstustoodangu maht1 enamikes harudes. Suurema osatähtsusega tegevusaladest kasvasid ainult põlevkiviõli (17,6%), mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste (10,0%) ning joogitootmine (7,9%). „Olulisematest tegevusaladest vähenesid puidu töötlemine (20,3%) ning elektriseadmetete (11,9%), metalltoodete (12,4%) ja elektroonikaseadmete (14,6%) tootmine, vähesel määral toiduainete tootmine (1,4%),“ selgitas Bunder.

Mäetööstuse sektori kasv tulenes turbatootmise mahu kasvust mais, mida toetas ilmastik, mille tõttu sai hooaeg varem alata.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2013 – mai 2023 (2015 = 100)

Võrreldes 2022. aasta maiga kahanes töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük2 2023. aasta mais kalendaarselt korrigeeritud andmetel jooksevhindades 11,6%. Toodangu müük siseturule langes 10,7% ning müük ekspordiks 12,2%.

Töötleva tööstuse toodangust 65,9% müüdi välisturule.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel suurenesid toodangu mahud 2023. aasta mais võrreldes aprilliga tööstuses kokku 2,2% ning töötlevas tööstuses 0,2%.

Energeetikavaldkonnas vähenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes 2022. aasta maiga 43,5%, soojuse tootmine 15,3%.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)

Tööstustoodangu mahuindeks – indeks, mis näitab toodetud tööstustoodangu mahu muutust püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu arvutamiseks püsivhindadesse kasutatakse tootjahinnaindeksit.

2  Tööstustoodangu müügiindeks – indeks, mis näitab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust jooksevhindades võrreldes baasperioodiga.

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt. Vaata ka tööstuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.

 

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht

statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181
press [at] stat.ee

Foto: Shutterstock

29. mail on statistikaameti infotelefon suletud. Vabandame ebamugavuste pärast!