Tööstustoodang pööras septembris langusesse

Uudis
Postitatud 1. november 2022 8:00

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted septembris püsivhindades 7,5% vähem toodangut kui 2021. aasta samas kuus. Toodang suurenes kolmest sektorist ainult ühes – energeetikas 3,5%, kuid langes töötlevas tööstuses 7,6% ning mäetööstuses 27,1%.

Statistikaameti analüütik Helle Bunderi sõnul kahanes septembris tööstustoodangu maht1 rohkem kui pooltel töötleva tööstuse tegevusaladel. „Kasvu näitasid suurema osatähtsusega tegevusaladest ainult elektroonikatööstus ja paar masinatööstuse tegevusala, täpsemalt elektroonikaseadmete (18,1%), mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine (11,3%) ning masinate ja seadmete remont (14,2%),“ selgitas Bunder. Suurema osatähtsusega tegevusaladest langes puidutöötlemise (17,5%), metalltoodete (18,0%), elektriseadmete (3,7%) ja toiduainete (3,1%) tootmine.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2012 – september 2022 (2015 = 100)

Võrreldes 2021. aasta septembriga kasvas töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük2 2022. aasta septembris kalendaarselt korrigeeritud andmetel jooksevhindades 9,0%. Toodangu müük ekspordiks kasvas 9,7% ning müük siseturule 8,0%.

Töötleva tööstuse toodangust 67,7% müüdi välisturule.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel vähenesid septembri mahud võrreldes augustiga tööstuses kokku 3,5% ning töötlevas tööstuses 1,5%.

Energeetikavaldkonnas suurenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes 2021. aasta septembriga 22,1%, soojuse tootmine vähenes 16,8%.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)

 

1Tööstustoodangu mahuindeks – indeks, mis näitab toodetud tööstustoodangu mahu muutust püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu arvutamiseks püsivhindadesse kasutatakse tootjahinnaindeksit.

2  Tööstustoodangu müügiindeks – indeks, mis näitab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust jooksevhindades võrreldes baasperioodiga.

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

 

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt.

Vaata ka tööstuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

 

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181
press [at] stat.ee
 

Foto: Shutterstock