Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Tööstustoodangu maht vähenes mullu 5%

Uudis
Postitatud 2. veebruar 2021 8:00

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2020. aastal 5% vähem toodangut kui aasta varem. Toodang vähenes kõigis tööstuse kolmes sektoris: energeetikas 19%, mäetööstuses 13% ja töötlevas tööstuses 4%.

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme tööstusvaldkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Statistikaameti analüütiku Helle Bunderi sõnul toodeti töötlevas tööstuses möödunud aastal kokku 4% vähem toodangut kui 2019. aastal. „Enim oli koroonaviirusest tingitud mõju töötlevas tööstuses täheldatav aprillis ja mais, kus mahud vähenesid vastavalt 15% ning 17%,“ täpsustas Bunder.

Töötleva tööstuse 23 tegevusalast ületati varasema aasta tase vaid kolmel tegevusalal: suurematest puidutöötlemises ja keemiatoodete tootmises, väiksematest farmaatsiatoodete tootmises. Samale tasemele jäi arvutite ja elektroonikaseadmete ning elektriseadmete toomine. Suurema osatähtsusega tööstusharudest vähenes ehitusmaterjalide, mööbli ja toiduainete valmistamine.

Kogu töötleva tööstuse toodangust müüdi 2020. aastal 67% välisturule. Võrreldes varasema aastaga vähenes eksport 3%, müük kodumaisele turule aga 5%.

Tööstustoodangu mahuindeksi (töötlev tööstus) muutus 2020. aastal võrreldes eelmise aasta vastava kuuga*

Detsembris suurenes tööstustoodangu maht 2019. aasta sama kuuga võrreldes 1%, samuti kasvas 1% võrra töötleva tööstuse toodang. Energeetika valdkonnas suurenes detsembris elektri tootmine koguseliselt (MWh) 3% ja soojuse tootmine 1%.

Sesoonselt korrigeeritud andmete alusel toodeti detsembris võrreldes novembriga tööstuses 2% ja töötlevas tööstuses 3% rohkem toodangut.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2010 – detsember 2020 (2015 = 100)

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt.

Vaata ka tööstuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

 

Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181

Foto: Shutterstock