Tööstustoodangu maht kasvas mullu 6,4%

Uudis
Postitatud 2. veebruar 2022 8:00

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2021. aastal 6,4% rohkem toodangut kui aasta varem. Toodang kasvas tööstuse kolmest sektorist energeetikas 19,2% ja töötlevas tööstuses 6,4%, vähenes aga mäetööstuses 15,7%.

Üle-eelmisel aastal alanud koroonakriis lõi töötleva tööstuse tavapärase tootmisrütmi sassi ja seetõttu kasvas tööstustoodang 2021. aasta teises kvartalis eeskätt madala võrdlusbaasi tõttu hoogsalt. Aasta teises pooles töötleva tööstuse tootmine stabiliseerus, mahtude kasv jäi keskmiselt 6% juurde.

Statistikaameti analüütiku Helle Bunderi sõnul ületati eelmisel aastal töötleva tööstuse 23 tegevusalast enamikes varasema aasta tase. „Suurema osatähtsusega tööstusharudest kasvasid mahud puidutöötlemises, kõikides masintööstusega seotud tegevusaladel, metalltoodete tootmises, aga ka mööbli, ehitusmaterjalide ja plasttoodete toomises,“ lisas Bunder.

Suurema osatähtsusega tööstusharudest kasvas kõige rohkem ehk 22,3% põlevkiviõli tootmine. Samale tasemele jäi toiduainete valmistamine. Vähenes aga arvutite ja elektroonikaseadmete tootmine.

Kogu töötleva tööstuse toodangust müüdi 67,3% välisturule. Võrreldes 2020. aastaga suurenes eksport 16,1%, müük kodumaisele turule aga 16,8%.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)

Möödunud aasta detsembris kasvas tööstustoodangu maht 2020. aasta sama kuuga võrreldes 7,6%, töötleva tööstuse toodang 7,1%. Energeetika valdkonnas suurenes detsembris elektri tootmine koguseliselt (MWh) 67,1% ja soojuse tootmine 16,7%.

Sesoonselt korrigeeritud andmete alusel toodeti detsembris võrreldes novembriga tööstuses 2,1% ja töötlevas tööstuses 2, 3% rohkem toodangut.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2010 – detsember 2021 (2015 = 100)

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt.

Vaata ka tööstuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

 

Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181

Foto: Shutterstock