Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Tööstustoodang kasvas juulis 10%

Uudis
Postitatud 2. september 2021 8:00

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted juulis 10% rohkem toodangut kui eelmise aasta samas kuus. Toodang suurenes energeetikas 16%, töötlevas tööstuses 6% ning mäetööstuses 72%.

Statistikaameti analüütiku Helle Bunderi sõnul suurenes tootmine rohkem kui pooltel töötleva tööstuse tegevusaladel. „Eelmise aasta juulis ei olnud enam koroonapandeemia mõju täheldatav ja töötleva tööstuse tootmismahud jäid 2019. aastaga samale tasemele. Selle aasta juulis tootmismahud aga võrreldes kriisieelse ajaga juba kasvasid,“ kommenteeris Bunder.

Suurema osatähtsusega tööstusharudest kasvas puidu töötlemine (6,4%), metalltoodete (10,2%), elektriseadmete (6,8%) ning ehitusmaterjalide (17,5%) tootmine. Mahud vähenesid elektroonikaseadmete tootmises (18,1%) ja toiduainetööstuses (3,0%).

Juuniga sarnaselt võis mäetööstuses juulis täheldada head kasvu nii turba tootmises kui ka ehitusmaavarade kaevandamises.

Töötleva tööstuse toodangust 65% müüdi välisturule, ekspordi osatähtsus oli suurim farmaatsia ning arvutite ja elektroonikaseadmete tootmises. Korrigeerimata andmetel kasvas toodangu müük ekspordiks võrreldes mulluse juuliga 9% ja müük siseturule 18%.

Tööstustoodangu mahuindeksi (töötlev tööstus) muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga*

Sesoonselt korrigeeritud andmetel jäid tööstuses ja töötlevas tööstuses mahud võrreldes juuniga samale tasemele.

Energeetika valdkonnas suurenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes eelmise aasta juuliga 40%, samas soojuse tootmine vähenes 3%.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2010 – juuli 2021 (2015 = 100)

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt.

Vaata ka tööstuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

 

Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht

statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181

Foto: Shutterstock

Hooldustööde tõttu on 27. oktoobril ajavahemikus 17.00–17.30 katkestus statistikaameti elektrooniliste aruannete kogumise keskkonnas eSTATTäname mõistva suhtumise eest!