Tööstustoodangu langus jätkus ka juunis

Uudis
Postitatud 3. august 2023, 8.00

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2023. aasta juunis püsivhindades 12,6% vähem toodangut kui aasta varem. Toodang vähenes kolmest sektorist kahes: energeetikas 29,2% ja töötlevas tööstuses 12,4%, kuid suurenes mäetööstuses 1,6%.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Helle Bunderi sõnul vähenes juunis tööstustoodangu maht1 enamikes töötleva tööstuse harudes. „Suurema osatähtsusega tegevusaladest kasvas ainult põlevkiviõli (30,2%) ning mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste (3,0%) tootmine, nagu ka eelmisel kuul,“ täpsustas ta. Vähesel määral langes elektroonikaseadmete (0,6%) tootmine. Olulisematest tegevusaladest vähenes enim puidu töötlemine (27,7%), samuti elektriseadmetete (11,1%), metalltoodete (9,6%) ja toiduainete tootmine (3,3%).

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2013 – juuni 2023 (2015 = 100)

Võrreldes 2022. aasta juuniga kahanes töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük2kalendaarselt korrigeeritud andmetel jooksevhindades 16,5%. Toodangu müük siseturule langes 17,2% ning müük ekspordiks 16,0%.

Töötleva tööstuse toodangust 68,1% müüdi välisturule.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel vähenesid juuni toodangu mahud võrreldes maiga tööstuses kokku 1,7% ning töötlevas tööstuses 2,1%.

Enegeetikavaldkonnas vähenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes 2022. aasta juuniga 36,1% ja soojuse tootmine 17,1%.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)

1Tööstustoodangu mahuindeks – indeks, mis näitab toodetud tööstustoodangu mahu muutust püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu arvutamiseks püsivhindadesse kasutatakse tootjahinnaindeksit.

2  Tööstustoodangu müügiindeks – indeks, mis näitab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust jooksevhindades võrreldes baasperioodiga.

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid. Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt.

Vaata ka tööstuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.

 

Täpsem teave:

Kai Kaljumäe
kommunikatsioonipartner

statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9184
press [at] stat.ee