Tööstustoodangu langus süvenes novembris

Uudis
Postitatud 5. jaanuar 2023, 8.00

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2022. aasta novembris püsivhindades 12,2% vähem toodangut kui 2021. aasta samas kuus. Toodang vähenes kõigis kolmes sektoris – energeetikas 3,6%, töötlevas tööstuses 13,1% ning mäetööstuses 11,1%.

Statistikaameti juhtivanalüütik Helle Bunderi sõnul vähenes novembris töötleva tööstuse tegevusalade lõikes laialdaselt tööstustoodangu maht1. „Suurema osatähtsusega tegevusaladest vähenes enim puidu töötlemine (22,4%), mille osatähtsus töötlevas tööstuses moodustab viiendiku,“ kommenteeris Bunder. Suurema osatähtsusega tegevusaladest langes väiksemas mahus ka toiduainete (3,5%), metalltoodete (4,5%) ja elektroonikaseadmete (4,6%) tootmine. Kasvu näitasid ainult mõned väikese osatähtsusega tegevusalad nagu rõivatootmine (17,5%).

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2012 – november 2022 (2015 = 100)

Võrreldes 2021. aasta novembriga kasvas töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük2 2022. aasta novembris kalendaarselt korrigeeritud andmetel jooksevhindades 1,5%. Toodangu müük siseturule kasvas 4,0%, müük ekspordiks jäi samale tasemele.

Töötleva tööstuse toodangust 66,9% müüdi välisturule.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel kahanesid 2022. aasta novembri mahud võrreldes oktoobriga tööstuses kokku 3,8% ning töötlevas tööstuses 5,1%.

Energeetikavaldkonnas vähenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes 2021. aasta novembriga 1,1%, soojuse tootmine 5,7%.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta vastav kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)

1Tööstustoodangu mahuindeks – indeks, mis näitab toodetud tööstustoodangu mahu muutust püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu arvutamiseks püsivhindadesse kasutatakse tootjahinnaindeksit.

2  Tööstustoodangu müügiindeks – indeks, mis näitab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust jooksevhindades võrreldes baasperioodiga.

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt.

Vaata ka tööstuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

 

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht

statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)

 

Foto: Shutterstock