Tööstustoodangu langus veebruaris oli laiaulatuslik

Uudis
Postitatud 6. aprill 2023, 8.00

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2023. aasta veebruaris püsivhindades 7,4% vähem toodangut kui 2022. aasta samas kuus. Toodang vähenes kõigis kolmes sektoris: energeetikas 4,0%, töötlevas tööstuses 7,7% ning mäetööstuses 8,2%.

Töötleva tööstuse tegevusalade lõikes vähenes veebruaris tööstustoodangu maht1 pea kõigis harudes. Statistikaameti juhtivanalüütik Helle Bunderi sõnul näitasid suurema osatähtsusega tegevusaladest kasvu ainult põlevkiviõli tootmine (15,0%) ning mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine (12,2%). „Olulisematest tegevusaladest vähenes veidi toiduainete (2,3%) ja elektriseadmete (2,5%) tootmine ning puidu töötlemine (1,8%),“ lausus Bunder. Puidu töötlemise langusprotsent on viimase poolaasta madalaim. Lisaks oli suurematest tegevusaladest langust märgata elektroonikaseadmete (6,2%) ning metalltoodete (10,4%) tootmises.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2013 – veebruar 2023 (2015 = 100)

Võrreldes 2022. aasta veebruariga kasvas töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük2 2023. aasta veebruaris kalendaarselt korrigeeritud andmetel jooksevhindades 3,8%. Toodangu müük siseturule kasvas 12,8%, kuid müük ekspordiks langes 1,4%.

Töötleva tööstuse toodangust 66,3% müüdi välisturule.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel jäid 2023. aasta veebruari mahud võrreldes jaanuariga pea samale tasemele – tööstuses kokku kasvasid mahud 0,2%, kuid töötlevas tööstuses vähenesid 0,5%.

Energeetikavaldkonnas vähenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes 2022. aasta veebruariga 4,6%, soojuse tootmine 3,6%.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)

 

1Tööstustoodangu mahuindeks – indeks, mis näitab toodetud tööstustoodangu mahu muutust püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu arvutamiseks püsivhindadesse kasutatakse tootjahinnaindeksit.

2  Tööstustoodangu müügiindeks – indeks, mis näitab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust jooksevhindades võrreldes baasperioodiga.

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt.

Vaata ka tööstuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht

statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181
press [at] stat.ee

Foto: Shutterstock