Tööstustoodangu langustempo aeglustus jaanuaris

Uudis
Postitatud 10. märts 2023, 8.00

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2023. aasta jaanuaris püsivhindades 7,3% vähem toodangut kui 2022. aasta samas kuus. Toodang vähenes kõigis kolmes sektoris – energeetikas 14,2%, töötlevas tööstuses 6,3% ning mäetööstuses 2,9%.

Statistikaameti juhtivanalüütik Helle Bunderi sõnul oli töötleva tööstuse tegevusalade lõikes jaanuaris võrreldes eelmise aasta viimaste kuudega tööstustoodangu mahu1 vähenemine aeglustunud, mida on mõjutanud madalam võrdlusbaas ja teatud tegevusaladel tootjahindade langus. „Suurema osatähtsusega tegevusaladest vähenes puidu töötlemine (12,5%),  elektroonikaseadmete (10,3%) ning mööbli (27,2%) tootmine. Väikest kasvu näitasid suurema osatähtsusega tegevusaladest toiduainete (1,0%), metalltoodete (0,4%) ja elektriseadmete toomine (0,2%),“ kommenteeris Bunder.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2013 – jaanuar 2023 (2015 = 100)

Võrreldes 2022. aasta jaanuariga kasvas töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük2 2023. aasta jaanuaris  kalendaarselt korrigeeritud andmetel jooksevhindades 4,6%. Toodangu müük siseturule kasvas 7,0%, müük ekspordiks 3,1%.

Töötleva tööstuse toodangust 67,9% müüdi välisturule.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel jäid 2023. aasta jaanuari mahud võrreldes detsembriga tööstuses kokku samale tasemele, kuid  töötlevas tööstuse kasvasid  2,0%.

Energeetikavaldkonnas vähenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes 2022. aasta jaanuariga 22,2%, soojuse tootmine 8,6%.

1Tööstustoodangu mahuindeks – indeks, mis näitab toodetud tööstustoodangu mahu muutust püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu arvutamiseks püsivhindadesse kasutatakse tootjahinnaindeksit.

2  Tööstustoodangu müügiindeks – indeks, mis näitab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust jooksevhindades võrreldes baasperioodiga.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt.

Vaata ka tööstuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Täpsem teave:

Hanna-Liisa Ruul
kommunikatsioonipartner
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9264

press [at] stat.ee

Foto: Shutterstock