Tööstustoodangu maht vähenes jaanuaris 8,6% (parandatud 08.03.2024)

Uudis
Postitatud 8. märts 2024, 8.00

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2024. aasta jaanuaris püsivhindades 8,6% vähem toodangut kui mullu samas kuus. Tööstuse kolmest sektorist kahanes toodang töötlevas tööstuses 11,9% ja mäetööstuses jäi pea samale tasemele, kahanedes vaid 0,6%. Energeetikas kasvas tootmine 15%.

Pressiteate joonisel "Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend" on korrigeeritud indeksi ja trendi joont. Vabandage ja palume kasutada uut joonist.

Statistikaameti juhtivanalüütik Helle Bunder sõnas, et jaanuaris vähenes töötleva tööstuse tegevusaladest tööstustoodangu maht1 pea kõikides harudes. „Suurematest tegevusaladest kasvas jaanuaris ainult toiduainete toomine (6,9%),“ täpsustas Bunder.

Suurema osatähtsusega tööstusharudest kahanes puidutöötlemine (8,7%), metalltoodete (11,3%), elektriseadmete (19%) ning arvutite ja elektroonikaseadmete tootmine (17,2%).

Kogu töötleva tööstuse toodangust müüdi jaanuaris välisturule 64,9%.

Võrreldes 2023. aasta jaanuariga kahanes töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük2 jooksevhindades 9,9% (kalendaarselt korrigeeritud andmetel). Toodangu müük siseturule langes 4,4% ning müük ekspordiks 12,9%.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)

Sesoonselt korrigeeritud andmete alusel vähenes toodang jaanuaris võrreldes detsembriga tööstuses 6,6% ja töötlevas tööstuses 8,4%.

Energeetika valdkonnas kasvas jaanuaris elektri tootmine koguseliselt (MWh) 5,6% ning soojuse tootmine 20,6%.

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2014 – jaanuar 2024 (2021 = 100)


1Tööstustoodangu mahuindeks – indeks, mis näitab toodetud tööstustoodangu mahu muutust püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu arvutamiseks püsivhindadesse kasutatakse tootjahinnaindeksit.

2 Tööstustoodangu müügiindeks – indeks, mis näitab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust jooksevhindades võrreldes baasperioodiga.

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid. Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt.

Vaata ka tööstuse valdkonnalehte. Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

 

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.
 

Täpsem teave:

Kai Kaljumäe
kommunikatsioonipartner
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9184

press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)

Foto: Shutterstock