Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Uuri rakendust! Mis juhtus palkadega teises kvartalis?

Uudis
Postitatud 10. september 2020 12:10

Statistikaameti palgarakenduses ametipalk.stat.ee on nüüd nähtaval selle aasta teise kvartali mediaanpalkade andmed. Palkade suurenemist näeb meditsiinis, langust müügi ja toitlusega seotud ametikohtadel.

Teise kvartali andmed näitavad olulisemaid muudatusi meditsiinis, majutuses ja toitlustuses ning müügiga seotud ametites.

Võrreldes esimese kvartaliga on palgad suurenenud arstidel ja õdedel. „Me ei tea nende tegelikult töötatud tunde ja ei tea seetõttu täpselt, millest see tulenes. Võimalik, et tegu on koroonakriisi ajal tehtud ületundidega. Erandiks on aga hambaarstid ja apteekrid. Hambaarstide mediaanpalk vähenes teises kvartalis viiendiku võrra. Samuti langes mediaanpalk proviisoritel ja farmatseutidel,“ selgitab statistikaameti andmeteadur Kadri Rootalu.

Palgalangus müüjatel ja toitlustajatel

Esimese kvartaliga võrreldes on suuremaid palkasid näha koolide ja ülikoolide õppetööga seotud töötajatel. See aga ei tähenda, et õpetajate palku oleks tõstetud. Õpetajad jäid enamasti kvartali lõpus puhkusele ja paljud õppeasutused maksid puhkusetasu välja korraga, mis kajastub teise kvartali andmetes. Sama kehtib mõningal määral ka teiste ametite kohta.

Suuremat või väiksemat palgalangust võib täheldada peaaegu kõigis müügiga seotud ametites, alustades müügi- ja turundusjuhtidega ja lõpetades müüjate ning kassiiridega. Selles sektoris on lisaks palgale vähenenud ka töötajate arv, nii juhtide kui ka tavatöötajate hulgas. Palgad ja töötajate arv on langenud ka majutuse ja toitlustuse valdkonna ametites.

Andmetes kajastub palgatoetus

Ametipalgarakendusse lisandunud teise kvartali palgaandmetesse on arvestatud ka töötasu hüvitis, mida riik maksis toetust taotlenud ettevõtete töötajatele.

Statistikaameti andmeteaduri Kadri Rootalu sõnul oli palgaandmeid analüüsides hüvitist päris keeruline arvestada, kuna see ei pruugi kajastuda töötamisega samal kuul. Seetõttu võivad rakenduses olevate ametite palgasummad olla mõnel kuul üle-, teisel aga alahinnatud.

Palgarakenduses kasutatakse töötamise registri (TÖR) ja maksudeklaratsiooni TSD lisade 1 ja 2 andmeid. Rakenduses kuvatakse registreeritud täisajaga töötajate mediaanpalka. Mediaanpalk näitab summat, millest rohkem ja vähem teenivaid töötajaid on ametis, maakonnas või piirkonnas ühepalju.

Vaata kõikide ametirühmade palgaandmeid ametipalk.stat.ee.  

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!