Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Vaata kindlasti! Valitsuse eesmärgid nüüd Tõetammel!

Uudis
Postitatud 15. aprill 2021 9:10

Mis suunas tüürib jaanuari lõpus ametisse astunud Vabariigi Valitsus Eesti riiki? Vabariigi Valitsuse kõige olulisemad eesmärgid järgnevaks kaheks aastaks on nüüd nähtaval Eesti riigi oluliste näitajate mõõdupuul Tõetamm.

Statistikaameti rakendusse Tõetamm jõudsid Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi näitajad ja sihttasemed aastateks 2021–2023. Nüüd on igaühel võimalik lihtsalt jälgida, kuidas edeneb valitsusel seatud sihtide saavutamine.

Tõetamm
Tõetamm

Mis on Tõetamm?

Tõetamm on Eesti oluliste näitajate digitaalne mõõdupuu, mis annab vastused, kuidas meie riigil eri valdkondades läheb. Tõetammelt leiab 15 oksa ehk tulemusvaldkonda, nagu keskkond, tervis, majandus, energeetika, haridus, ettevõtlus, transport jm. 

Iga tammepuu leht sümboliseerib üht mõõdikut ja eesmärki, kuhu peaks Eesti jõudma.
 

 

Mis infot tamme lehtedelt leiab?

Statistikaameti Tõetamme projektijuhi Ene Saareoja sõnul on Tõetammel on kuvatud valitsuse üldeesmärgid ja nende saavutamise mõõdikud. Tõetamme vaade on osa riigi püüdlusest olla valitsemisel aus, läbipaistev ja iga inimese jaoks arusaadav,“ selgitas riigikantselei strateegiadirektori asetäitja Eili Lepik.

Valitsuse tegevusprogrammi 20 näitajat jagunevad kaheksa valdkonna vahel: tervis; haridus; heaolu; keskkond; julgeolek ja riigikaitse; tõhus riik ja õigusriik, välispoliitika ning teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus. 

Muuhulgas saab tamme lehtedelt näiteks teada, kuidas edeneb Eesti inimeste vaktsineerimine koroonaviiruse vastu, samuti on võimalik näha, kus maal on riik pikaajaliste eesmärkide saavutamisega, näiteks, kui kaua elavad meie inimesed tervena.

145 olulist näitajat

Tõetammel on kokku 145 näitajat ja neile seatud eesmärgid. Lisaks valitsuse tegevusprogrammile näeb tammelt ka arengukava eelnõu „Eesti 2035“ ja strateegia „Säästev Eesti 21“ mõõdikuid ja sihttasemeid, mis näitavad suundi, kuhu on Eestil vaja kindlaksmääratud ajaks jõuda.

Saareoja sõnul kattuvad valitsuse seatud mõõdikutest 12 strateegias „Eesti 2035“ toodud näitajatega. Viimane on ühtlasi arengukavadele ka n-ö katus.

Varasemaga võrreldes on lisandunud tammele neli täiesti uut näitajat:

  • COVID-19 vastu vaktsineeritud;
  • töötuse määr;
  • eesti keelest erineva emakeelega õppija eesti keele oskus;
  • Euroopa Liidu ühtekuuluvuse indeks.

Tõetamme rohelised lehed näitavad, et eesmärk on täidetud. Kollased lehed tähendavad mahajäämust, kuid oodatava tulemuse poole liikumist. Punased lehed näitavad aga mahajäämust ja seda, et oodatava tulemuse poole ei liiguta.

Tõetamm on loodud uurimiseks kõigile, kes tunnevad huvi riigi käekäigu vastu ja soovivad tegelikele andmetele toetudes langetada kaalutletud otsuseid.

Vaata järele! 20 olulist näitajat valitsuse tegevusprogrammis

Tervis

COVID-19 vastu vaktsineeritud

Oodatav eluiga sünnihetkel

Tervena elada jäänud aastad

Julgeolek ja riigikaitse

Eesti elanike kaitsetahe

Eestit turvaliseks riigiks pidav elanikud

Haridus

Madala haridustasemega noored

Eesti keelest erineva emakeelega õppija eesti keele oskus

Täiskasvanute formaal- ja mitteformaalõppes osalemine

Eri- või kutseharidusega täiskasvanud

Keskkond

Keskkonnatrendide indeks

Kasvuhoonegaaside summaarne heitkogus

Tõhus riik ja õigusriik

Globaalse kohalolu indeks

Kohalike omavalitsuste kulud

Hea valitsemise indeks

Teadus- ja arendustegevus ja ettevõtlus

Tööjõu tootlikkus EL-i võrdluses

Väljaspool Harjumaad loodud SKP elaniku kohta

Heaolu

Tööhõive määr

Püsiva suhtelise vaesuse määr

Töötuse määr