Vaata, mis selgub rahvaloenduse esimestest tulemustest

Uudis
Postitatud 16. juuni 2022 11:00

Nüüd on võimalik tutvuda suure rahva ja eluruumide loenduse esimeste andmetega, mis annavad ülevaate Eesti rahvastiku paiknemisest ja soo-vanusjaotusest. Rahva paiknemise ja asustustiheduse saab teada lausa külade täpsusega.

Rahvaloenduse esimesed andmed annavad detailsema ülevaate Eesti rahvastikust – kui palju on meil eri rahvusi, kus nad elavad ja kuidas on see aja jooksul muutunud. Juba juulikuu alguses selgub, millistes eluruumides Eesti elanikud elavad. Tutvu rahvaloenduse avaldatud andmetega siin ning uuri kaartidelt rahvastiku paiknemist.

Kuna seekordne rahvaloendus oli suuresti registripõhine, alustas statistikaamet rahvaloenduse andmete avaldamist võrreldes varasemate loendustega tunduvalt varem. Kõik andmed saavad avaldatud juba selle aasta lõpuks.

Rahvaloenduse ankeetides olnud enesehinnanguliste küsimuste andmed saavad avalikuks aasta viimastel kuudel, sest need andmed vajavad põhjalikumat kontrolli ja analüüsi. Siis selgub, keda või mida Eesti inimesed usuvad, mis keeli oskavad, kuidas oma tervist hindavad jne.
 

Rahvaloenduse andmed avaldab statistikaamet järgmistel kuupäevadel


1.06.2022 Rahvastiku paiknemine ja soo-vanusjaotus

5.07.2022 Eluruumid ja eluruumidega hooned

3.08.2022 Haridus

6.09.2022 Leibkonnad ja perekonnad

4.10.2022 Põlisus

5.10.2022 Elamistingimused

2.11.2022 Usk (küsitluse põhjal)

3.11.2022 Võõrkeelteoskus. Murded (küsitluse põhjal)

23.11.2022 Põlisus ja ränne (küsitluse põhjal)

28.11.2022 Tervis (küsitluse põhjal)

15.12.2022 Rahvastiku majanduslik aktiivsus, elatusallikad ja tööränne

Statistikaameti avaldamiskalendriga saab lähemalt tutvuda siin. Esimesed tulemused on avaldatud andmebaasis.