Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Aprillis kasvas kaubavahetus poole võrra

Uudis
Postitatud 9. juuni 2021 8:00

Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport aprillis möödunud aasta sama kuuga võrreldes 54% ning import 51%. Kaubavahetuse kasvu mõjutas nii eelmise aasta madal võrdlusbaas kui ka mineraalsete toodete, elektriseadmete ja transpordivahendite ekspordi ning impordi suurenemine.

Eestist eksporditi ja imporditi kaupu jooksevhindades 1,6 miljardi euro eest. Ekspordi väärtus ületas esmakordselt kuu arvestuses 1,5 miljardi euro piiri. Kaubavahetuse puudujääk oli 78 miljonit eurot, mis suurenes võrreldes eelmise aasta aprilliga 10 miljoni euro võrra.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Evelin Puura sõnul mõjutas aprilli kaubavahetuse suurenemist oluliselt materjalide hindade tõus, aga ka mahtude suurenemine. „Eelmise aasta aprillis vähenes eksport 17% ja import 22%, sest kaupade vaba liikumine oli ka Euroopa Liidu piires takistatud,“ täpsustas Puura.

Kaupadest eksporditi kõige rohkem mineraalseid tooteid, elektriseadmeid ning puitu ja puittooteid. Võrreldes möödunud aasta aprilliga suurenes enim ehk 173 miljoni euro võrra mineraalsete toodete, 88 miljoni euro võrra elektriseadmete ning 75 miljoni euro võrra transpordivahendite väljavedu.

Eesti suurim kaupade ekspordipartner oli Soome, järgnesid USA ja Läti. Väljavedu suurenes enim USA-sse, kuhu veeti rohkem telekommunikatsiooni seadmeid, põlevkivi kütteõli ja ka töödeldud kütteõli. Samuti suurenes eksport Hollandisse, kuhu viidi rohkem töödeldud kütteõli ja Lätti, mida mõjutas enim transpordivahendite väljavedu.

Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas 70% kogu kaupade ekspordist. Kodumaiste kaupade väljavedu suurenes 53% ja reeksport 55%. Kõige rohkem kasvas Eesti päritolu töödeldud mineraalõlide, telekommunikatsiooni seadmete, puidugraanulite, okaspuu saematerjali, akende ning kokkupandavate puitehitiste eksport.

Kaupadest imporditi Eestisse kõige rohkem elektriseadmeid, mineraalseid tooteid, transpordivahendeid ning masinaid ja mehaanilisi seadmeid. Enim suurenes 120 miljoni euro võrra transpordivahendite, 95 miljoni euro võrra mineraalsete toodete ning 84 miljoni euro võrra elektriseadmete sissevedu.

Kaupu imporditi kõige rohkem Soomest, Venemaalt ja Saksamaalt. Enim suurenes import Venemaalt, kust toodi sisse rohkem kütteõlisid, Saksamaalt, kust imporditi rohkem sõiduautosid ning USA-st, kust toimus elektriseadmete sissevedu.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2019–2021
Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2020–2021
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2020 2021 muutus, % 2020 2021 muutus, % 2020 2021
KOKKU 4489 5489 22 4848 5934 22 -358 -445
jaanuar 1148 1191 4 1165 1306 12 -17 -115
veebruar 1090 1261 16 1212 1330 10 -122 -69
märts 1235 1472 19 1387 1656 19 -152 -184
aprill 1017 1565 54 1085 1643 51 -68 -78
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, aprill 2021
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1565 100 54 KOKKU 1643 100 51
EL-27 1013 65 53 EL-27 1152 70 40
Euroala 19 riiki 755 48 58 Euroala 19 riiki 854 52 35
EL-i välised riigid 552 35 56 EL-i välised riigid 491 30 86
1. Soome 209 13 12 1. Soome 207 13 24
2. USA 182 12 152 2. Venemaa 172 10 83
3. Läti 141 9 72 3. Saksamaa 166 10 52
4. Rootsi 131 8 34 4. Leedu 130 8 22
5. Leedu 96 6 88 5. Läti 128 8 34
6. Holland 95 6 303 6. Rootsi 125 8 60
7. Saksamaa 87 6 19 7. Poola 107 7 47
8. Venemaa 66 4 33 8. Holland 69 4 27
9. Ühendkuningriik 65 4 250 9. USA 64 4 298
10. Norra 50 3 34 10. Hiina 59 4 17
Eksport ja import kaubagruppide järgi, aprill 2021
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osa-tähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, % mln eurot osa-tähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, %
KOKKU 1565 100 54 1643 100 51 -78
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 118 8 19 149 9 27 -32
Mineraalsed tooted (V) 267 17 185 211 13 82 55
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 74 5 -3 145 9 1 -71
Kummi- ja plasttooted (VII) 47 3 47 93 6 40 -45
Puit ja puittooted (IX) 163 10 36 74 5 51 89
Paber ja pabertooted (X) 31 2 15 24 1 23 6
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 36 2 36 53 3 28 -17
Metall ja metalltooted (XV) 126 8 47 164 10 48 -38
Masinad ja mehaanilised seadmed (84) 123 8 32 179 11 69 -56
Elektriseadmed (85) 236 15 59 208 13 68 28
Transpordivahendid (XVII) 124 8 154 186 11 183 -62
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 39 3 -18 34 2 19 5
Mitmesugused tööstustooted (XX) 116 7 50 40 2 50 76
Muu 65 4 57 82 5 20 -17

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.

 

Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181

Foto: Shutterstock