Augustis Eesti kaubavahetus taas vähenes

Uudis
Postitatud 9. oktoober 2020 8:00

Statistikaameti andmetel vähenes kaupade eksport augustis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 6% ja import 4%. Kaubavahetus vähenes enim Euroopa Liidu liikmesriikidega.

Eestist eksporditi augustis kaupu jooksevhindades 1,1 miljardi euro eest ja siia imporditi 1,2 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 113 miljonit eurot, mis suurenes võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 15 miljoni euro võrra.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Evelin Puura sõnul sõltub meie eksport väga palju lähinaabrite Soome, Rootsi ja Läti majanduse arengust. „Augustis oli nende kolme peamise partnerriigi osatähtsus kolmandik kogu kaupade ekspordist, Euroopa Liidu riikide osatähtsus ekspordist oli 67%. Kaubavedu Euroopa Liitu vähenes võrreldes möödunud aasta augustiga 62 miljoni euro võrra,“ selgitas Puura.

Eesti suurim kaupade ekspordipartner oli Soome, järgnesid Rootsi ja Läti. Eksport vähenes enim Soome (19 miljonit eurot) ja Taani (17 miljonit eurot). Soome viidi mullusega võrreldes vähem elektriseadmeid ja Taani põlevkivikütteõli. Kõige rohkem suurenes eksport Hiinasse (17 miljonit eurot) ja Suurbritanniasse (11 miljonit eurot). Hiinasse veeti eelmise aastaga võrreldes rohkem elektriseadmeid ning Suurbritanniasse etüülalkoholil põhinevaid desinfitseerimisvahendeid ja puitpelleteid.

Kaupadest eksporditi enim elektriseadmeid, puitu ja puittooteid, põllumajandussaaduseid ja toidukaupu ning mitmesuguseid tööstustooteid. Võrreldes eelmise aasta augustiga vähenes 33 miljoni euro võrra mineraalsete toodete väljavedu. Kõige rohkem ehk 9 miljoni euro võrra suurenes puidu ja puittoodete eksport.

Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas 71% kogu kaupade ekspordist. Kodumaiste kaupade väljavedu vähenes eelmise aasta augustiga võrreldes 5% ja reeksport 8%. Kõige rohkem kahanes Eesti päritolu põlevkivikütteõli väljavedu, enim suurenes puitpelletite, okaspuidust liistude, vineeri ning termomeetrite ja mõõteriistade osade eksport.

Kaupu imporditi kõige rohkem Soomest, Saksamaalt ja Leedust. Kaupade sissevedu vähenes enim Leedust (17 miljonit eurot) ja Soomest (16 miljonit eurot). Leedust kahanes kõige rohkem mootorikütuste ja Soomest vanametalli import. Kaupade sissevedu suurenes enim Hiinast (17 miljonit eurot), kust kasvas elektriseadmete import.

Kaupadest toodi Eestisse kõige rohkem elektriseadmeid, põllumajandussaaduseid ja toidukaupu ning mehaanilisi masinaid. Enim vähenes sõiduautode ja mootorikütuste sissevedu.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2018–2020
Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2019–2020
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2019 2020 muutus, % 2019 2020 muutus, % 2019 2020
KOKKU

9633

8917

-7

10 663

9587

-10

-1030

-670

jaanuar

1158

1147

-1

1279

1162

-9

-121

-15

veebruar

1163

1089

-6

1251

1209

-3

-88

-120

märts

1239

1235

0

1406

1385

-2

-167

-150

aprill

1241

1022

-18

1389

1084

-22

-148

-62

mai

1335

1004

-25

1434

1090

-24

-100

-87

juuni

1175

1175

0

1283

1175

-8

-108

0

juuli

1174

1166

-1

1375

1289

-6

-201

-124

august

1148

1081

-6

1246

1194

-4

-98

-113

Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, august 2020
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, miljonit eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, miljonit eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %

KOKKU

1081

100

-6

KOKKU

1194

100

-4

EL-27

723

67

-8

EL-27

908

76

-7

Euroala 19 riiki

509

47

-8

Euroala 19 riiki

673

56

-6

EL-i välised riigid ja Suurbritannia

358

33

-1

EL-i välised riigid ja Suurbritannia

286

24

5

1. Soome

177

16

-10

1.Soome

153

13

-10

2. Rootsi

123

11

-7

2. Saksamaa

132

11

5

3. Läti

108

10

10

3. Leedu

116

10

-13

4. USA

82

8

3

4. Läti

116

10

5

5. Leedu

72

7

4

5. Rootsi

105

9

-9

6. Venemaa

63

6

-12

6. Poola

80

7

-6

7. Saksamaa

59

5

-21

7. Venemaa

78

7

-14

8. Norra

39

4

-23

8. Hiina

63

5

36

9. Poola

35

3

-1

9. Holland

52

4

-9

10. Suurbritannia

31

3

53

10. Suurbritannia

28

2

10

Eksport ja import kaubagruppide järgi, august 2020
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, miljonit eurot
miljonit eurot osatähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, % miljonit eurot osatähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, %
KOKKU

1081

100

-6

1194

100

-4

-113

Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV)

101

9

-5

137

11

6

-36

Mineraalsed tooted (V)

90

8

-27

118

10

-13

-28

Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI)

57

5

-9

111

9

-4

-54

Kummi- ja plasttooted (VII)

38

4

-1

69

6

-6

-31

Puit ja puittooted (IX)

113

10

8

44

4

-1

69

Paber ja pabertooted (X)

27

3

1

21

2

-15

6

Tekstiil ja tekstiiltooted (XI)

30

3

-13

55

4

-6

-25

Metall ja metalltooted (XV)

83

8

-19

109

9

-12

-26

Mehaanilised masinad (84)

97

9

-5

127

11

5

-30

Elektriseadmed (85)

175

16

0

158

13

-6

17

Transpordivahendid (XVII)

72

7

-10

101

8

-20

-29

Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII)

45

4

18

34

3

19

11

Mitmesugused tööstustooted (XX)

101

9

-2

32

3

-10

69

Muu

55

5

1

80

7

24

-25

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte

Täpsem teave:
Kaia-Liisa Tabri
kommunikatsioonipartner
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 507 0521