Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Augustis kasvas kaubavahetus eelmise aastaga võrreldes üle 40%

Uudis
Postitatud 11. oktoober 2021 8:00

Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport augustis võrreldes möödunud aasta sama kuuga 46% ning import 40%. Kaubavahetuse kasvu mõjutas oluliselt mineraalkütuste ning puidu ja puittoodete ekspordi ning impordi suurenemine.

Eestist eksporditi augustis kaupu jooksevhindades 1,6 miljardi ja imporditi 1,7 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 92 miljonit eurot, mis vähenes võrreldes eelmise aasta sama kuuga 22 miljoni euro võrra.

Statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura toob välja, et kaubavahetust mõjutas oluliselt mineraalsete toodete ekspordi ja impordi kasv, mis suurenesid vastavalt ligi neli ja kolm korda. „Augustis kasvas oluliselt nii mineraalkütuste kui ka elektrienergia eksport ja import. Suurenes töötlemiseks toodud kütteõlide ja lennukikütuste töötlemine, aga ka bensiini ning diislikütuste maaletoomine ja elektrienergia kaubavahetus,“ selgitas Puura.

Minaraalsete toodete seas oli Puura sõnul kõige suurem osatähtsus nii koguse kui ka hinna poolest just mineraalkütustel, mida Eestis ümber töödeldakse. „Näiteks tuuakse Eestisse erinevaid kütteõlisegusid ning saadakse komponentide lisamisega erineva kvaliteedi ja sihtotstarbega kütus,“ lausus Puura.

Kaupadest eksporditi augustis kõige rohkem mineraalkütuseid, elektriseadmeid, puitu ja puittooteid. Võrreldes möödunud aasta sama kuuga suurenes enim ehk 262 miljoni euro võrra mineraalkütuste, 75 miljoni euro võrra elektriseadmete ning 53 miljoni euro võrra puidu ja puittoodete väljavedu.

Eesti suurim kaupade ekspordipartner oli Soome, järgnesid Läti ja USA. Väljavedu kasvas enim Hollandisse, USA-sse ja Soome. Hollandisse viidi rohkem töödeldud kütteõli, USA-sse telekommunikatsiooniseadmeid ja Soome reeksporditi maagaasi.

Reeksport Eestist kasvas 55%, kodumaiste kaupade väljavedu aga 43%. Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas 69% kogu kaupade ekspordist. Kõige rohkem suurenes Eesti päritolu töödeldud kütuste, telekommunikatsiooniseadmete, okaspuu saematerjali ning okaspuust pidevprofiiliga laudade ja liistude eksport.

Kaupadest imporditi Eestisse enim mineraalkütuseid, elektriseadmeid ning metalli ja metalltooteid. Kõige rohkem kasvas 189 miljoni euro võrra mineraalkütuste, 63 miljoni euro võrra metalli ja metalltoodete ning 55 miljoni euro võrra puidu ja puittoodete sissevedu.

Kaupu imporditi augustis enim Soomest, Venemaalt ja Saksamaalt. Sissevedu suurenes enim Venemaalt, Soomest ja Valgevenest. Venemaalt toodi sisse rohkem kütteõlisid, mootorikütust ja ka okaspuidust saematerjali, Soomest elektrienergiat ning Valgevenest kütteõlisid.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2019–2021
Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2020–2021
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2020 2021 muutus, % 2020 2021 muutus, % 2020 2021
KOKKU 8904 11513 29 9631 12632 31 -727 -1119
jaanuar 1146 1189 4 1165 1305 12 -19 -117
veebruar 1088 1258 16 1213 1327 9 -124 -69
märts 1234 1466 19 1388 1651 19 -154 -185
aprill 1016 1560 53 1086 1636 51 -69 -77
mai 1001 1472 47 1095 1645 50 -94 -172
juuni 1170 1476 26 1181 1715 45 -11 -240
juuli 1163 1503 29 1304 1672 28 -141 -169
august 1086 1589 46 1200 1681 40 -114 -92
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, august 2021
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1589 100 46 KOKKU 1681 100 40
EL-27 1061 67 46 EL-27 1178 70 29
Euroala 19 riiki 802 50 56 Euroala 19 riiki 901 54 33
EL-i välised riigid 528 33 46 EL-i välised riigid 504 30 76
1. Soome 240 15 37 1. Soome 231 14 49
2. Läti 167 11 53 2. Venemaa 225 13 187
3. USA 158 10 94 3. Saksamaa 164 10 25
4. Rootsi 139 9 15 4. Leedu 151 9 30
5. Holland 135 9 327 5. Läti 136 8 15
6. Saksamaa 88 6 53 6. Rootsi 118 7 13
7. Leedu 85 5 19 7. Poola 99 6 24
8. Suurbritannia 80 5 112 8. Holland 75 4 46
9. Venemaa 59 4 -6 9. Hiina 65 4 2
10. Norra 46 3 17 10. Valgevene 56 3 409
Eksport ja import kaubagruppide järgi, august 2021
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osa-tähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, % mln eurot osa-tähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, %
KOKKU 1589 100 46 1681 100 40 -92
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 130 8 25 152 9 9 -23
Mineraalsed tooted (V) 358 23 273 306 18 162 53
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 69 4 18 143 9 29 -74
Kummi- ja plasttooted (VII) 47 3 27 99 6 45 -52
Puit ja puittooted (IX) 165 10 48 99 6 124 66
Paber ja pabertooted (X) 32 2 20 25 1 21 7
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 31 2 5 61 4 13 -30
Metall ja metalltooted (XV) 107 7 31 171 10 58 -64
Masinad ja mehaanilised seadmed (84) 110 7 15 152 9 19 -41
Elektriseadmed (85) 248 16 43 179 11 10 69
Transpordivahendid (XVII) 89 6 20 130 8 28 -41
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 39 2 -13 33 2 -6 6
Mitmesugused tööstustooted (XX) 111 7 13 42 2 34 69
Muu 54 3 -2 91 5 14 -37

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.

 

Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181

Foto: Shutterstock