Möödunud aasta eksport jäi pea 2019. aasta tasemele. Lisatud videoülevaade!

Uudis
Postitatud 10. veebruar 2021 8:00

Statistikaameti andmetel vähenes 2020. aastal kaupade eksport võrreldes aasta varasemaga 1% ja import 6%. Esimesel poolaastal toimunud kaubavahetuse vähenemist aitas tasakaalustada lõpukuudel toimunud kasv – detsembris kasvas eksport 25% ja import 10%.

Möödunud aastal eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 14,3 miljardi euro väärtuses ja imporditi 15,1 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 845 miljonit eurot, mis vähenes võrreldes 2019. aastaga kaks korda. Puudujäägi vähenemist mõjutas enim transpordivahendite impordi kahanemine ja elektriseadmete ekspordi kasv. Suurim ülejääk oli puidu ja puittoodete ning mitmesuguste tööstustoodete (sh mööbli, kokkupandavate puitehitiste) kaubavahetuses. Suurim puudujääk oli keemiatööstuse tooraine ja toodete ning transpordivahendite kaubavahetuses.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Evelin Puura sõnul tõi 2020. aasta kaubavahetuses kaasa suuri muutuseid. „Esimeses kvartalis toimus kaubavahetuses väike kahanemine, teises aga juba järsk vähenemine. See oli tingitud viirusega seotud piirangutest, kus paljud ettevõtted olid sunnitud vähendama tootmismahtusid ning piiriülene kaubavahetus oli takistatud. Kolmas kvartal näitas taas positiivseid arenguid ja neljandas kvartalis, eriti viimastel kuudel, sai majandus hoo sisse,“ selgitas Puura.

Euroopa Liidu (EL-i) 27 riigi osatähtsus moodustas Eesti koguekspordist 66% ja -impordist 76%. Eesti kaubavahetuse puudujääk EL-i riikidega oli 2 miljardit eurot, mis on 445 miljonit eurot vähem kui 2019. aastal. Kaubavahetuses EL-i riikidega vähenes eksport 4% ja import 7%, millele avaldas mõju ka Suurbritannia lahkumine EL-ist. Kaubavahetuses EL-i väliste riikidega kasvas eksport 7% ja import vähenes 3%.

Eestist viidi 2020. aastal nagu varemgi enim välja elektriseadmeid, mineraalseid tooteid, puitu ja puittooteid ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu. Kõige rohkem mõjutas eksporti elektriseadmete väljaveo suurenemine (259 miljonit eurot). Enim vähenes mineraalsete toodete (133 miljonit eurot), transpordivahendite (124 miljonit eurot) ja mehaaniliste masinate (104 miljonit eurot) eksport. Eesti suurim ekspordipartner oli Soome, järgnesid Rootsi ja Läti.

Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas kogu kaupade ekspordist 71%. Võrreldes aasta varasemaga vähenes nii kodumaiste kaupade väljavedu kui ka reeksport 1%. Märgatavalt kahanes Eesti päritolu põlevkivikütteõli, töödeldud kütteõli, müügiautomaatide, seadmete osade ja kokkupandavate puitehitiste väljavedu. Enim suurenes kommunikatsiooniseadmete, integraallülituste ja desinfitseerimisvahendite eksport. Eesti päritolu kaupade peamised sihtriigid olid Soome, Rootsi ja USA.

Eestisse imporditi enim elektriseadmeid, mineraalseid tooteid ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu. Aastaga vähenes kõige rohkem transpordivahendite (349 miljonit eurot) ja mineraalsete toodete (325 miljonit eurot) sissevedu. Samal ajal suurenes puidu ja puittoodete import. Kõige rohkem toodi kaupu Soomest, Saksamaalt ja Lätist.

Eestist eksporditi 2020. aastal kaupu 184 riiki ja imporditi 143 riigist. Väliskaubanduse bilanss oli positiivne 140 riigiga. Suurim kaubavahetuse ülejääk tekkis kaubavahetuses USA, Norra ja Rootsiga. Suurim puudujääk oli kaubavahetuses Saksamaa, Poola ja Leeduga.

Möödunud aasta detsembris eksporditi Eestist kaupu 1,3 miljardi euro väärtuses ja imporditi Eestisse 1,5 miljardi euro eest. Võrreldes 2019. aasta detsembriga suurenes eksport 25% ja import 10%. Detsembris mõjutas ekspordi kasvu enim elektriseadmete ja mineraalsete toodete väljavedu ja impordi suurenemist elektriseadmete ning metalli ja metalltoodete sissevedu. Detsembris eksporditi enim kaupa USA-sse, Soome ja Lätti ning enim imporditi Soomest, Leedust ja Saksamaalt.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2018–2020
Eesti kaubavahetus kuu kaupa, 2019–2020
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2019 2020 muutus, % 2019 2020 muutus, % 2019 2020
KOKKU 14 392 14 304 -1 16 099 15 149 -6 -1708 -845
I kvartal 3560 3472 -2 3935 3758 -5 -375 -286
jaanuar 1158 1148 -1 1279 1163 -9 -121 -15
veebruar 1163 1089 -6 1251 1210 -3 -88 -121
märts 1239 1235 0 1406 1385 -1 -167 -150
II kvartal 3750 3189 -15 4106 3356 -18 -356 -167
aprill 1241 1017 -18 1389 1084 -22 -148 -67
mai 1335 1002 -25 1434 1093 -24 -100 -91
juuni 1175 1170 0 1283 1180 -8 -108 -10
III kvartal 3508 3564 2 3976 3790 -5 -468 -226
juuli 1174 1163 -1 1375 1302 -5 -201 -139
august 1148 1087 -5 1246 1197 -4 -98 -111
september 1186 1315 11 1355 1291 -5 -169 24
IV kvartal 3573 4079 14 4082 4245 4 -509 -166
oktoober 1274 1404 10 1447 1378 -5 -173 27
november 1220 1331 9 1297 1392 7 -78 -62
detsember 1079 1344 25 1338 1475 10 -259 -131
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, 2020
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aastaga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aastaga, %
KOKKU 14 304 100 -1 KOKKU 15 149 100 -6
EL-27 9470 66 -4 EL-27 11 539 76 -7
Euroala 19 riiki 6744 47 -5 Euroala 19 riiki 8653 57 -5
EL-i välised riigid ja Suurbritannia 4835 34 7 EL-i välised riigid ja Suurbritannia 3611 24 -3
1. Soome 2237 16 -4 1. Soome 2052 14 1
2. Rootsi 1490 10 -1 2. Saksamaa 1590 10 -3
3. Läti 1289 9 -2 3. Läti 1446 10 -1
4. USA 1125 8 15 4. Leedu 1407 9 -15
5. Saksamaa 900 6 -1 5. Venemaa 1207 8 -8
6. Leedu 822 6 -7 6. Rootsi 1163 8 -23
7. Venemaa 803 6 -7 7. Poola 1044 7 2
8. Holland 577 4 20 8. Holland 665 4 -1
9. Taani 478 3 -20 9. Hiina 647 4 18
10. Norra 466 3 -14 10. Itaalia 379 3 -6
Eksport ja import kaubagruppide järgi, 2020
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osa-tähtsus, % muutus võrreldes eelmise aastaga, % mln eurot osa-tähtsus, % muutus võrreldes eelmise aastaga, %
KOKKU 14 304 100 -1 15 149 100 -6 -845
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 1427 10 4 1622 11 -1 -195
Mineraalsed tooted (V) 1580 11 -8 1768 12 -16 -188
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 775 5 3 1476 10 3 -701
Kummi- ja plasttooted (VII) 451 3 1 839 5 -1 -389
Puit ja puittooted (IX) 1490 10 -2 586 4 8 904
Paber ja pabertooted (X) 305 2 -7 267 2 -8 38
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 376 3 -5 628 4 -8 -251
Metall ja metalltooted (XV) 1117 8 -5 1355 9 -10 -239
Mehaanilised masinad (84) 1212 9 -8 1550 10 -6 -339
Elektriseadmed (85) 2346 16 12 1882 12 -7 464
Transpordivahendid (XVII) 924 7 -12 1483 10 -19 -560
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 540 4 13 405 2 6 136
Mitmesugused tööstustooted (XX) 1157 8 -5 422 3 -4 735
Muu 604 4 10 866 6 14 -261

Vaata ka väliskaubanduse 2020. aasta andmete videoülevaadet:

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

 

Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181

Foto: Shutterstock