Juunis oli kaupade import läbi aegade suurima väärtusega

Uudis
Postitatud 10. august 2021, 8.00

Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport juunis võrreldes möödunud aasta sama kuuga 26% ning import 45%. Teises kvartalis tervikuna kasvas eksport võrreldes mullusega 41% ja import 49%.

Eestist eksporditi juunis kaupu jooksevhindades 1,5 miljardi euro eest ja imporditi 1,7 miljardi euro eest, mis on ühtlasi läbi aegade suurim impordi väärtus. Kaubavahetuse puudujääk oli 235 miljonit eurot, mis suurenes võrreldes eelmise aasta juuniga 224 miljoni euro võrra. Nii suur kaubavahetuse puudujääk oli viimati 2019. aasta detsembris.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Evelin Puura sõnul mõjutas kaubavahetuse kasvu enim kauplemine Euroopa Liidu liikmesriikidega. „Juunis suurenes eksport üle 200 miljoni euro ja import üle 300 miljoni euro. Kogu teise kvartali olulisemad kaubavahetuse sihtriigid olid Soome, USA ja Rootsi ning saatjariigid, kust kaupu toodi, Soome, Venemaa ja Saksamaa,“ kommenteeris Puura.

Kaupadest eksporditi juunis kõige rohkem elektriseadmeid, mineraalkütuseid ning puitu ja puittooteid. Võrreldes möödunud aasta sama kuuga suurenes enim ehk 84 miljoni euro võrra mineraalkütuste, 47 miljoni euro võrra elektriseadmete ning 32 miljoni euro võrra transpordivahendite väljavedu.

Eesti suurim kaupade ekspordipartner oli Soome, järgnesid Rootsi ja Läti. Väljavedu suurenes enim USA-sse, kuhu veeti rohkem telekommunikatsiooniseadmeid. Samuti suurenes eksport Hollandisse, kuhu viidi rohkem töödeldud kütteõli ning Lätti, kuhu eksporditi enam elektrienergiat.

Reeksport Eestist suurenes 28%, kodumaiste kaupade väljavedu aga 25%. Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas 70% kogu kaupade ekspordist. Kõige rohkem kasvas Eesti päritolu töödeldud kütuste, okaspuu saematerjali, puidust uste ning telekommunikatsiooniseadmete eksport.

Kaupadest imporditi Eestisse enim mineraalkütuseid, transpordivahendeid, elektriseadmeid ning masinaid ja mehaanilisi seadmeid. Kõige rohkem suurenes 156 miljoni euro võrra mineraalkütuste, 90 miljoni euro võrra transpordivahendite ning 51 miljoni euro võrra masinate ja mehaaniliste seadmete sissevedu.

Kaupu imporditi juunis enim Soomest, Venemaalt ja Saksamaalt, kust sissevedu ka kõige rohkem suurenes. Venemaalt toodi sisse enam kütteõlisid ja ka okaspuidust saematerjali, Soomest elektrienergiat ning Saksamaalt sõiduautosid.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2019–2021
Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2020–2021
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2020 2021 muutus, % 2020 2021 muutus, % 2020 2021
KOKKU 6662 8426 26 7122 9284 30 -460 -858
I KVARTAL 3472 3918 13 3763 4287 14 -291 -369
jaanuar 1148 1189 4 1165 1306 12 -17 -117
veebruar 1090 1259 16 1212 1328 10 -122 -70
märts 1235 1471 19 1387 1653 19 -152 -183
II KVARTAL 3189 4508 41 3359 4997 49 -170 -489
aprill 1017 1561 53 1085 1642 51 -68 -81
mai 1002 1474 47 1094 1647 51 -92 -174
juuni 1170 1473 26 1180 1708 45 -10 -235
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, juuni 2021
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1473 100 26 KOKKU 1708 100 45
EL-27 1006 68 27 EL-27 1253 73 38
Euroala 19 riiki 725 49 35 Euroala 19 riiki 932 55 40
EL-i välised riigid 467 32 23 EL-i välised riigid 455 27 67
1. Soome 213 14 15 1. Soome 236 14 48
2. Rootsi 149 10 -5 2. Venemaa 211 12 106
3. Läti 146 10 32 3. Saksamaa 173 10 46
4. USA 116 8 140 4. Leedu 145 9 47
5. Leedu 98 7 52 5. Läti 134 8 16
6. Saksamaa 93 6 33 6. Rootsi 132 8 29
7. Holland 84 6 147 7. Poola 123 7 47
8. Venemaa 69 5 -1 8. Holland 63 4 34
9. Taani 50 3 51 9. Hiina 54 3 -7
10. Poola 49 3 27 10. Belgia 52 3 133
Eksport ja import kaubagruppide järgi, juuni 2021
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osa-tähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, % mln eurot osa-tähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, %
KOKKU 1473 100 26 1708 100 45 -235
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 116 8 9 154 9 8 -38
Mineraalsed tooted (V) 228 15 58 292 17 114 -64
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 72 5 21 143 8 43 -71
Kummi- ja plasttooted (VII) 46 3 21 91 5 35 -44
Puit ja puittooted (IX) 152 10 21 83 5 78 69
Paber ja pabertooted (X) 29 2 15 25 2 22 4
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 35 2 24 54 3 12 -19
Metall ja metalltooted (XV) 129 9 28 156 9 45 -26
Masinad ja mehaanilised seadmed (84) 128 9 24 178 11 40 -50
Elektriseadmed (85) 230 16 25 186 11 22 45
Transpordivahendid (XVII) 108 7 41 198 12 83 -89
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 35 2 -18 32 2 -11 3
Mitmesugused tööstustooted (XX) 110 8 22 41 2 29 68
Muu 55 4 20 75 4 31 -20

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.

 

Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181

Foto: Shutterstock