Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kaubavahetus kasvas mais taas poole võrra

Uudis
Postitatud 9. juuli 2021 8:00

Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport mais võrreldes möödunud aasta sama kuuga 47% ning import 50%. Kaubavahetuse kasvu mõjutas madalale võrdlusbaasile lisaks mineraalkütuste, elektriseadmete ja transpordivahendite eksport ning import.

Eestist eksporditi kaupu jooksevhindades 1,5 miljardi euro eest ja imporditi 1,6 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 175 miljonit eurot, mis suurenes võrreldes eelmise aasta maiga 84 miljoni euro võrra.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Evelin Puura sõnul mõjutas kaubavahetuse kasvu enim Euroopa Liidu väliste riikidega kauplemine, Venemaalt suurenes oluliselt mineraalkütuste sissevedu ja USA-sse elektriseadmete väljavedu. „Ekspordi ja impordi hindu mõjutas ka materjalide jätkuv hinnatõus. Samuti tuleb arvestada, et võrdlusbaas ehk möödunud aasta mai oli kõige väiksema kaubavahetusega kuu, kus eksport ja import vähenesid aasta varasemaga võrreldes veerandi võrra,“ kommenteeris Puura.

Kaupadest eksporditi kõige rohkem elektriseadmeid, mineraalkütuseid ning puitu ja puittooteid. Võrreldes möödunud aasta maiga suurenes enim ehk 120 miljoni euro võrra mineraalkütuste, 93 miljoni euro võrra elektriseadmete ning 51 miljoni euro võrra transpordivahendite väljavedu.

Eesti suurim kaupade ekspordipartner oli Soome, järgnesid USA ja Rootsi. Väljavedu suurenes enim USA-sse, kuhu veeti rohkem telekommunikatsiooni seadmeid. Samuti suurenes eksport Hollandisse ja Taani, kuhu viidi rohkem töödeldud kütteõli.

Reeksport Eestist suurenes 42%, kodumaiste kaupade väljavedu aga 48%. Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas 71% kogu kaupade ekspordist. Kõige rohkem kasvas Eesti päritolu töödeldud kütuste, telekommunikatsiooni seadmete, okaspuu saematerjali ning kokkupandavate puitehitiste eksport.

Kaupadest imporditi Eestisse enim mineraalkütuseid, elektriseadmeid, transpordivahendeid ning masinaid ja mehaanilisi seadmeid. Kõige rohkem suurenes 98 miljoni euro võrra transpordivahendite, 78 miljoni euro võrra mineraalkütuste ning 62 miljoni euro võrra masinate ja mehaaniliste seadmete sissevedu.

Kaupu imporditi enim Soomest, Venemaalt ja Saksamaalt. Kõige rohkem suurenes import Venemaalt ja Leedust, kust toodi sisse enam kütteõlisid ja ka mootorikütuseid ning Saksamaalt imporditi rohkem sõiduautosid.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2019–2021
Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2020–2021
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2020 2021 muutus, % 2020 2021 muutus, % 2020 2021
KOKKU 5491 6953 27 5941 7577 28 -450 -624
jaanuar 1148 1190 4 1165 1305 12 -17 -115
veebruar 1090 1261 16 1212 1329 10 -122 -68
märts 1235 1471 19 1387 1653 19 -152 -182
aprill 1017 1562 54 1085 1647 52 -68 -84
mai 1002 1469 47 1094 1644 50 -92 -175
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, mai 2021
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1469 100 47 KOKKU 1644 100 50
EL-27 983 67 43 EL-27 1187 72 45
Euroala 19 riiki 699 48 42 Euroala 19 riiki 884 54 42
EL-i välised riigid 486 33 56 EL-i välised riigid 457 28 67
1. Soome 211 14 19 1. Soome 206 13 27
2. USA 141 10 150 2. Venemaa 193 12 77
3. Rootsi 137 9 16 3. Saksamaa 174 11 66
4. Läti 129 9 37 4. Leedu 151 9 57
5. Saksamaa 99 7 45 5. Läti 132 8 28
6. Leedu 94 6 54 6. Rootsi 120 7 50
7. Holland 73 5 140 7. Poola 111 7 54
8. Venemaa 73 5 32 8. Holland 66 4 23
9. Taani 67 5 145 9. Valgevene 50 3 563
10. Norra 54 4 55 10. Hiina 50 3 -9
Eksport ja import kaubagruppide järgi, mai 2021
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osa-tähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, % mln eurot osa-tähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, %
KOKKU 1469 100 47 1644 100 50 -175
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 116 8 21 148 9 23 -33
Mineraalsed tooted (V) 198 14 153 234 14 50 -36
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 72 5 29 153 9 52 -81
Kummi- ja plasttooted (VII) 49 3 52 94 6 46 -45
Puit ja puittooted (IX) 161 11 33 78 5 71 83
Paber ja pabertooted (X) 31 2 34 24 2 22 8
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 34 2 29 56 3 31 -22
Metall ja metalltooted (XV) 117 8 35 153 9 55 -36
Masinad ja mehaanilised seadmed (84) 124 8 28 178 11 54 -54
Elektriseadmed (85) 244 17 61 185 11 40 59
Transpordivahendid (XVII) 111 8 85 180 11 119 -70
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 33 2 -33 34 2 2 -2
Mitmesugused tööstustooted (XX) 123 8 42 43 3 50 80
Muu 58 4 42 84 5 57 -26

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.

 

Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181

Foto: Shutterstock