Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Septembris saavutas Eesti väliskaubandus rekordtaseme

Uudis
Postitatud 9. november 2021 8:00

Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport septembris võrreldes möödunud aasta sama kuuga 30% ning import 37%. Kolmandas kvartalis kokku kasvas eksport 34% ja import 35%.

Eestist eksporditi septembris kaupu jooksevhindades 1,7 miljardi ja imporditi 1,8 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 72 miljonit eurot, mis suurenes võrreldes eelmise aasta sama kuuga 91 miljoni euro võrra.

Statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura tõi välja, et kaubavahetuse kasvu nii kuises kui ka kvartaalses arvestuses mõjutas oluliselt mineraalkütuste ning puidu ja puittoodete ekspordi ning impordi suurenemine. „Septembris saavutati kaubavahetuse numbrites uus rekord. Eksport ja import on läbi aegade suurima väärtusega seda on mõjutanud nii hindade jätkuv kasv kui ka kaubavahetuse mahtude suurenemine,“ selgitas Puura.

Kaupadest eksporditi septembris kõige rohkem mineraalkütuseid, elektriseadmeid, puitu ja puittooteid. Võrreldes möödunud aasta sama kuuga suurenes enim ehk 163 miljoni euro võrra mineraalkütuste, 74 miljoni euro võrra puidu ja puittoodete ning 63 miljoni euro võrra elektriseadmete väljavedu.

Eesti suurim kaupade ekspordipartner oli Soome, järgnesid USA ja Läti. Väljavedu kasvas enim USA-sse ja Hollandisse. USA-sse viidi rohkem telekommunikatsiooniseadmeid, töödeldud kütteõli ning puitu ja puittooteid, Hollandisse töödeldud kütteõli.

Reeksport Eestist kasvas 34%, kodumaiste kaupade väljavedu aga 28%. Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas 73% kogu kaupade ekspordist. Kõige rohkem suurenes Eesti päritolu töödeldud kütuste, telekommunikatsiooniseadmete, okaspuu liistude, puidust uste, liimpuitplaatide ja kokkupandud puitehitiste eksport.

Kaupadest imporditi Eestisse enim mineraalkütuseid, elektriseadmeid , mehaanilisi masinaid ning metalli ja metalltooteid. Kõige rohkem kasvas 197 miljoni euro võrra mineraalkütuste, 59 miljoni euro võrra metalli ja metalltoodete ning 46 miljoni euro võrra puidu ja puittoodete sissevedu.

Kaupu imporditi septembris enim Soomest, Venemaalt ja Saksamaalt. Sissevedu suurenes enim Soomest ja Venemaalt. Soomest toodi sisse rohkem elektrienergiat ja Venemaalt kütteõlisid.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2019–2021

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2020–2021
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2020 2021 muutus, % 2020 2021 muutus, % 2020 2021
KOKKU 10 214 13 175 29 10 922 14 421 32 -708 -1 245
I kvartal 3 468 3 910 13 3 766 4 284 14 -297 -374
jaanuar 1 146 1 189 4 1 165 1 306 12 -19 -117
veebruar 1 088 1 257 15 1 213 1 327 9 -124 -70
märts 1 234 1 464 19 1 388 1 651 19 -154 -187
II kvartal 3 187 4 488 41 3 361 5 000 49 -174 -512
aprill 1 016 1 547 52 1 085 1 636 51 -69 -89
mai 1 001 1 469 47 1 095 1 644 50 -94 -176
juuni 1 170 1 472 26 1 181 1 719 46 -11 -247
III kvartal 3559 4778 34 3796 5137 35 -237 -359
juuli 1 163 1 506 30 1 304 1 677 29 -141 -170
august 1 086 1 571 45 1 200 1 688 41 -114 -117
september 1 310 1 700 30 1 291 1 772 37 18 -72
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, september 2021
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1700 100 30 KOKKU 1772 100 37
EL-27 1144 67 34 EL-27 1320 74 30
Euroala 19 riiki 863 51 40 Euroala 19 riiki 1017 57 38
EL-i välised riigid 556 33 21 EL-i välised riigid 453 26 66
1. Soome 244 14 23 1. Soome 292 16 70
2. USA 209 12 119 2. Venemaa 192 11 154
3. Läti 187 11 56 3. Saksamaa 180 10 25
4. Rootsi 164 10 20 4. Leedu 158 9 32
5. Holland 124 7 185 5. Läti 150 8 23
6. Saksamaa 106 6 26 6. Rootsi 125 7 19
7. Leedu 93 5 24 7. Poola 111 6 2
8. Ühendkuningriik 63 4 112 8. Holland 73 4 39
9. Venemaa 57 3 -5 9. Hiina 65 4 6
10. Norra 55 3 34 10. Valgevene 53 3 245
Eksport ja import kaubagruppide järgi, september 2021
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osa-tähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, % mln eurot osa-tähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, %
KOKKU 1700 100 30 1772 100 37 -72
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 144 8 -12 150 8 15 -6
Mineraalsed tooted (V) 292 17 126 312 18 171 -20
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 81 5 17 150 8 26 -69
Kummi- ja plasttooted (VII) 53 3 26 102 6 31 -49
Puit ja puittooted (IX) 202 12 58 100 6 85 102
Paber ja pabertooted (X) 32 2 33 28 2 22 4
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 38 2 6 72 4 9 -35
Metall ja metalltooted (XV) 134 8 26 171 10 53 -37
Masinad ja mehaanilised seadmed (84) 116 7 9 176 10 34 -60
Elektriseadmed (85) 279 16 29 194 11 12 85
Transpordivahendid (XVII) 96 6 10 150 8 -1 -54
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 42 2 -18 35 2 -8 6
Mitmesugused tööstustooted (XX) 131 8 32 45 3 36 87
Muu 60 4 13 87 4 26 -27

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.

 

Täpsem teave:

Hanna-Liisa Ruul
kommunikatsioonipartner
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 5341 1977

 

Foto: Shutterstock

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!