Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Veebruaris jätkus kaubavahetuse positiivne käekäik

Uudis
Postitatud 9. aprill 2021 8:00

Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport veebruaris möödunud aasta sama kuuga võrreldes 16% ning import 10%. Oluliselt mõjutasid kaubavahetuse suurenemist nii mineraalsete toodete kui ka puit ja puittoodete vedu.

Eestist eksporditi ja imporditi veebruaris kaupu jooksevhindades 1,3 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 73 miljonit eurot, mis vähenes võrreldes eelmise aasta veebruariga 49 miljoni euro võrra.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Evelin Puura sõnul mõjutas veebruaris kaubavahetuse suurenemist oluliselt sissetoodud ja siin töödeldud kütuste eksport, samuti kasvas märgatavalt puidu import. „Kaubavahetus suurenes kõikide meie peamiste sihtriikidega. Ekspordi poolelt oli suurim partner taas Soome, järgnesid Rootsi ja Läti. Importisime enim Soomest, Saksamaalt ja ka Lätist,“ täpsustas Puura.

Kaupadest eksporditi kõige rohkem mineraalseid tooteid, elektriseadmeid ning puitu ja puittooteid. Võrreldes möödunud aasta veebruariga suurenes enim 117 miljoni euro võrra ehk kaks korda mineraalsete toodete ning 28 miljoni euro võrra puidu ja puittoodete väljavedu. Kõige rohkem ehk 10 miljoni euro võrra vähenes põllumajandussaaduste ja toidukaupade väljavedu.

Väljavedu suurenes enim Saudi Araabiasse, USA-sse ja Indiasse, kuhu kasvas töödeldud õlide väljavedu. Kõige enam kahanes eksport Mosambiiki, Kanadasse ja Ukrainasse. Mosambiiki ja Kanadasse veeti vähem kütuseid ja Ukrainasse ekskavaatoreid.

Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas 74% kogu kaupade ekspordist. Kodumaiste kaupade väljavedu suurenes 2020. aasta veebruariga võrreldes 24% ja reeksport vähenes 3%. Kõige rohkem kasvas Eesti päritolu töödeldud õlide, põlevkivikütteõli, puitgraanulite, puitliistude ning männi saematerjali väljavedu, enim kahanes nisu eksport.

Kaupadest imporditi Eestisse kõige rohkem mineraalseid tooteid, elektriseadmeid, transpordivahendeid ning masinaid ja mehaanilisi seadmeid. Enim suurenes 66 miljoni euro võrra mineraalsete kütuste ja 16 miljoni euro võrra puidu ja puittoodete sissevedu. Kõige rohkem vähenes keemiatööstuse tooraine ja toodete sissevedu.

Kaupade import suurenes enim Valgevenest, Saksamaalt ja Lätist. Valgevenest ja Lätist imporditi töötlemiseks õlisid ja Saksamaalt sõiduautosid. Kaupade import vähenes enim Ühendkuningriigist, kust kahanes komponentide import elektroonikatööstusele.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2019–2021

 

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2020–2021

Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2020 2021 muutus, % 2020 2021 muutus, % 2020 2021
KOKKU 2237 2455 10 2376 2649 11 -139 -194
jaanuar 1148 1192 4 1165 1313 13 -17 -121
veebruar 1090 1263 16 1212 1336 10 -122 -73
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, veebruar 2021
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1263 100 16 KOKKU 1336 100 10
EL-27 826 65 8 EL-27 1001 75 7
Euroala 19 riiki 587 46 7 Euroala 19 riiki 766 57 8
EL-i välised riigid 436 35 33 EL-i välised riigid 335 25 22
1. Soome 180 14 1 1. Soome 184 14 6
2. Rootsi 129 10 19 2. Saksamaa 148 11 14
3. Läti 104 8 8 3. Läti 137 10 13
4. Saksamaa 88 7 20 4. Venemaa 124 9 9
5. USA 83 7 44 5. Leedu 113 8 6
6. Leedu 67 5 8 6. Rootsi 93 7 1
7. Holland 63 5 23 7. Poola 85 6 5
8. Venemaa 58 5 -2 8. Holland 54 4 -4
9. Norra 49 4 24 9. Valgevene 48 4 -
10. Poola 41 3 13 10. Hiina 45 3 35
Eksport ja import kaubagruppide järgi, veebruar 2021
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osa-tähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, % mln eurot osa-tähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, %
KOKKU 1263 100 16 1336 100 10 -73
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 94 7 -9 126 9 -3 -32
Mineraalsed tooted (V) 233 18 - 213 16 44 19
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 60 5 -7 112 8 -14 -52
Kummi- ja plasttooted (VII) 36 3 3 74 6 13 -39
Puit ja puittooted (IX) 148 12 23 59 5 38 89
Paber ja pabertooted (X) 25 2 -2 22 2 9 3
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 32 3 -1 52 4 -4 -20
Metall ja metalltooted (XV) 119 9 23 124 9 8 -5
Masinad ja mehaanilised seadmed (84) 100 8 6 132 10 10 -33
Elektriseadmed (85) 153 12 8 139 10 12 14
Transpordivahendid (XVII) 81 6 3 137 10 3 -56
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 35 3 -10 36 3 19 -1
Mitmesugused tööstustooted (XX) 91 7 -4 40 3 7 51
Muu 58 5 19 70 5 12 -11

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

 

Täpsem teave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181

Foto: Shutterstock