Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Valmis väljaanne Euroopa Liidu riikide piirkondliku arengu kohta

Uudis
Postitatud 10. november 2020 13:19

Euroopa Liidu (ELi) statistikaamet Eurostat avaldas hiljuti piirkondlikule arengule keskenduva väljaande. Andmeid analüüsiti 240 piirkonna kohta ja see võimaldab esile tuua erinevusi nii riikide vahel kui ka nende sees.

Digitaalses väljaandes „Regioonid Euroopas“ on visualiseeritud statistika 240 piirkonna kohta. Sellised andmed on oluline vahend poliitiliste otsuste mõju mõistmiseks. Eurostati väljaanne annab üksikasjaliku pildi mitmesuguste statistiliste teemade kohta nii ELi liikmesriikide kui ka Ühendkuningriigi, EFTA ja kandidaatriikide piirkondades.

Väljaanne on jagatud kolmeks põhiosaks: inimesed ja ühiskond, majandustegevus, keskkond ning loodusvarad. Igas väljaande peatükis esitatakse statistiline teave kaartide, jooniste ja infograafikute kujul, millele on lisatud kirjeldav analüüs, mis toob andmetest esile olulisemad näitajad. Piirkondlikud näitajad esitatakse järgmiste teemade kohta: rahvastik, tervis, haridus, tööturg, elutingimused, majandus, ettevõtlus, teadusuuringud, innovatsioon, digitaalne ühiskond, turism, transport, keskkond ja põllumajandus.

Selleaastane COVID-19 pandeemia puhang muutis EL-i ja kogu maailma põhjalikult ning sellel võib järgmistel aastatel olla püsiv mõju paljudele sotsiaalsetele, majanduslikele ja keskkonnaprobleemidele. Neid mõjusid ei ole 2020. aasta väljaandes veel näha, kuna kogu info on varasemate vaatlusaastate kohta. Samas on pandeemia tõttu juba suurenenud nõudlus rahvuslike andmete järele, mis toetaksid statistilist analüüsi piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

Kogumikuga saab tutvuda Eurostati lehel ja seda on võimalik alla laadida siit.