Väliskülastajate majanduslik mõju Tallinnas

Kuidas mõjutavad Tallinna tööhõivet ja maksutulu välisturistid? Uuriti, kui palju väliskülastajad tarbivad kaupu ja teenuseid ning analüüsiti, kuidas see mõjutab linna majandust, turismi lisandväärtust ja sisemajanduse koguprodukti, ettevõtete ning töötajate arvu, samuti maksutulu.

Vaadeldi ka väliskülastajate kulutusi Tallinnas ja turismistatistika muutumist aja jooksul ning võrreldi Tallinna majutusstatistikat Eesti keskmiste ja Läänemere piirkonna teiste pealinnade näitajatega. Turism on mitmetahuline, seda ei saa piiritleda vaid ühe tegevusalaga, seega on välisturismi majanduslikku mõju üsna keeruline mõõta. Seetõttu kasutati mitmesuguseid analüüsivõimalusi ja eri asutuste kogutud andmeid.

Huvitav fakt

Ligikaudu 90% Tallinna majutusasutuste majutusteenuste müügitulust pärineb välisturistidelt.

Tellija: 

Tallinna linnavalitsus

Andmeallikad: 

statistikaameti ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse väliskülastajate uuring, Kantar Emori Tallinna väliskülastajate uuring, OÜ Positium LBS-i mobiilipositsioneerimise andmed ja Eesti Pank, statistikaameti riiklik majutusstatistika

Teostaja: 

Märt Leesment