Mõõtühikute klassifikaator

Kood Nimetus Mõõtühiku lühend
CCT kandejõud tonnides1 ct/l
CEN sada tükki 100 p/st
CTM karaat (meetermõõdustiku karaat =2 × 10-4 kg) c/k
GFJ gramm lõhustuvat isotoopi gi F/S
GRM gramm g
GTO kogumahutavus GT
KCC kilogramm koliinkloriidi kg C5H14ClNO
KHO kilogramm vesinikperoksiidi kg H2O2
KLT 1000 liitrit 1000 l
KMA kilogramm metüülamiine kg met.am.
KNE vedelikuta netomassi kilogramm kg/net eda
KNI kilogramm lämmastikku kg N
KPH kilogramm kaaliumhüdroksiidi kg KOH
KPO kilogramm kaaliumoksiidi kg K2O
KPP kilogramm difosforpentaoksiidi kg P2O5
KSD kilogramm 90% kuivaine sisaldusega kg 90% sdt
KSH kilogramm naatriumhüdroksiidi kg NaOH
KUR kilogramm uraani kg U
LPA liiter puhast (100%) alkoholi l alc. 100%
LTR liiter l
MIL tuhat tükki 1000 p/st
MQM 1000 kuupmeetrit 1000 m³
MTK ruutmeeter
MTQ kuupmeeter
MTR meeter m
MWT 1000 kilovatt-tundi 1000 kWh
NEL elementide arv ce/el
NPR paaride arv pa
PCE tükiarv p/st
ZZZ lisamõõtühik puudub -
TJO teradžauli (ülemine kütteväärtus) TJ

1 Kandejõud tonnides (ct/l) on ühik, milles väljendatakse laeva kandejõudu tonnides, arvestamata laevavarustust (kütus, seadmed, toiduvarud jne.) Samuti ei võeta arvesse laevapardal olevaid inimesi (meeskond ja reisijad) ja nende pagasit.