Energia tarbimine ja tootmine (aasta) 2021

Statistikatöö nimetus
Energia tarbimine ja tootmine (aasta)
Statistikatöö kood
20206
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on mõõta energiatoodetega varustatust ja nende toodete tarbimist majandusharude kaupa Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) liigituse järgi.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1099/2008, 22. oktoober 2008, energiastatistika kohta (EMPs kohaldatav tekst); Komisjoni määrus (EL) nr 844/2010, 20. september 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1099/2008 energiastatistika kohta seoses tuumaenergia iga-aastase statistika sisseseadmise ja metoodikaga seotud viidete kohandamisega vastavalt klassifikaatorile NACE Rev. 2 (EMPs kohaldatav tekst);, Komisjoni määrus (EL) nr 431/2014, 24. aprill 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1099/2008 energiastatistika kohta seoses kodumajapidamiste energiatarbimist käsitleva iga-aastase statistika rakendamisega (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni määrus (EL) nr 147/2013, 13. veebruar 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1099/2008 energiastatistika kohta seoses igakuise ja iga-aastase energiastatistika ajakohastamise rakendamisega, Komisjoni määrus (EL) 2017/2010, 9. november 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1099/2008 energiastatistika kohta seoses iga-aastase ja igakuise energiastatistika ajakohastamisega (EMPs kohaldatav tekst ), Komisjoni määrus (EL) 2019/2146, 26. november 2019, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1099/2008 energiastatistika kohta seoses iga-aastase ja igakuise energiastatistika ning igakuise energia kiirstatistika ajakohastamise rakendamisega (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA), Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO), Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021