Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Hariduse andmed UOE (UNESCO, OECD, Eurostat) jaoks 2015

Statistikatöö nimetus
Hariduse andmed UOE (UNESCO, OECD, Eurostat) jaoks
Statistikatöö kood
40313
Eesmärk
Tagada rahvusvahelised võrdlusandmed hariduse ja koolitussüsteemide põhiaspektidest – peamiselt haridusprogrammides või -tasemetes osalemise ja täitmise kohta, aga ka hariduse ja koolituse valdkonnas tehtud kulutuste ja rahastamisallikate liikide kohta.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Komisjoni määrus (EL) nr 912/2013, 23. september 2013, millega rakendatakse haridus- ja koolitussüsteemide osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 452/2008, milles käsitletakse statistika koostamist ja arendamist hariduse ja elukestva õppe valdkonnas (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsioon (UNESCO), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Eurostat (Euroopa Liidu statistikaamet)
Korduvus
2015