Huvialaharidus 2013

Statistikatöö nimetus
Huvialaharidus
Statistikatöö kood
40304
Eesmärk
Anda teavet huvihariduse kohta
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021