Kahjukindlustuse lisaandmed 2013

Statistikatöö nimetus
Kahjukindlustuse lisaandmed
Statistikatöö kood
21306
Eesmärk
Anda teavet kahjukindlustuse mahu ja struktuuri kohta Eesti majanduses
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013