Kalapüük 2014

Statistikatöö nimetus
Kalapüük
Statistikatöö kood
20701
Eesmärk
Tarbija varustamine ookeani, Läänemere ja sisevete kalapüügi andmetega, väljatooduna kalaliikide kaupa
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021