Keskkonnatrendid 2019

Statistikatöö nimetus
Keskkonnatrendid
Statistikatöö kood
10001
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet olulisemate keskkonnaprobleemide ja nende tekkimist või süvenemist põhjustava inimtegevuse kohta. Keskkonnaministeerium kasutab andmeid keskkonnaülevaate ja -strateegia koostamisel, ökosüsteemide hindamisel, kliimapoliitika kujundamisel, jäätmekava koostamisel, põlevkivi, metsanduse, looduskaitse ja ehitusmaavarade arengukava koostamisel ning kasvuhoonegaaside aruandluses.
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021