Kliimamuutust põhjustavate gaaside heitkogus ja sidumine 2014

Statistikatöö nimetus
Kliimamuutust põhjustavate gaaside heitkogus ja sidumine
Statistikatöö kood
10403
Eesmärk
Anda teavet kliimamuutust põhjustavate gaaside heitkoguse ja nende loodusliku sidumise kohta
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
589 - 2007/589/EÜ: Komisjoni otsus, 18. juuli 2007, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohaselt kasvuhoonegaaside heiteseire ja aruandluse suunised, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2013, 2014