Laste heaolu 2021

Statistikatöö nimetus
Laste heaolu
Statistikatöö kood
40012
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on arendada koostöös sotsiaalministeeriumi ja õiguskantsleri lasteombudsmani bürooga välja laste heaolu mõõtmise kontseptsioon, kujundada laste heaolu mõõtmise näitajad ja avaldada need pideva aegreana statistika andmebaasis. Sotsiaalministeerium kasutab statistikatöö kaudu saadavat teavet mõõdikuna strateegilistes raamdokumentides, olukorrast ülevaate andmisel strateegiliste raamdokumentide koostamisel, õigusaktide väljatöötamisel, mõjuanalüüsides ja operatiivjuhtimises.
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021