Liiklusõnnetused 2021

Statistikatöö nimetus
Liiklusõnnetused
Statistikatöö kood
22025
Eesmärk
Vabariigi Valitsuse vastuvõetud riiklik liiklusohutusprogramm ja selle rakendusplaan näevad liiklusohutuse parandamises nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil suurt rolli. Muude liiklusega seotud tegevuste hulgas on riigil kohustus kavandada tegevused ka liiklusohutusliku olukorra hindamiseks ja analüüsimiseks.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) , Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat), ÜRO Euroopa Majanduskomisjon (UNECE), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) , Rahvusvaheline Transpordifoorum (ITF) , Rahvusvaheline maanteeliit (IRF)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021