Õhuemissioonide arvepidamine 2021

Statistikatöö nimetus
Õhuemissioonide arvepidamine
Statistikatöö kood
10406
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet põhiliste õhusaasteainete kohta. Õhuemissioonide arvepidamine on üks keskkonnaarvepidamise põhimooduleid. Õhuemissioonide sidumine rahvamajanduse arvepidamisega võimaldab omakorda siduda majandusnäitajaid keskkonnasurvenäitajatega.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 691/2011, 6. juuli 2011, Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 538/2014, 16. aprill 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 691/2011 Euroopa keskkonnamajandusliku arvepidamise kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021