Palgalõhe 2021

Statistikatöö nimetus
Palgalõhe
Statistikatöö kood
21108
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet mees- ja naistöötajate brutotunnitasu erinevuse kohta tegevusala põhigruppide järgi.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Eurostati töötasude statistika Gentlemen's Agreement
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021