Piim ja selle kasutamise arvepidamine 2021

Statistikatöö nimetus
Piim ja selle kasutamise arvepidamine
Statistikatöö kood
21206
Eesmärk
Statistika piimatarnete kohta piimatöötlemisettevõtetele ning piimatoodete valmistamise kohta on Euroopa Komisjonile sisend, mille põhjal korraldada ühiselt Euroopa Liidu piima- ja piimatooteturgu. Piimatoodangu ja kokkuostuhindade andmed on sisendiks ka põllumajanduse majanduslikule arvepidamisele, rahvamajanduse arvepidamisele ja põllumajandussaaduste arvepidamisele. Lisaks kasutatakse kokkuostuhindade andmeid põllumajanduse hinnaindeksite arvutamisel.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Nõukogu direktiiv 96/16/EÜ, 19. märts 1996, piima ja piimatoodete statistiliste vaatluste kohta
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021