Puudega inimeste lõimumine 2021

Statistikatöö nimetus
Puudega inimeste lõimumine
Statistikatöö kood
40611
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on mõõta puudega inimeste toimetulekut, sotsiaalset kaasatust tööellu ja ühiskonda ning uurida nende ajakasutust ja tervislikku seisundit. Isiku-uuringute andmed lingitakse sotsiaalkindlustusameti/töötukassa andmetega puude ja püsiva töövõimetuse olemasolu kohta, tänu millele saab uuringutes osalenute andmeid täiendada puude raskusastme ja püsiva töövõimetuse andmetega. Seejärel arvutatakse näitajad nii puudega kui ka töövõimetusega inimeste kohta.
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021