Tasemeharidus 2021

Statistikatöö nimetus
Tasemeharidus
Statistikatöö kood
40310
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet Eesti hariduse valdkonnast.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 452/2008, 23. aprill 2008, milles käsitletakse statistika koostamist ja arendamist hariduse ja elukestva õppe valdkonnas (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsioon (UNESCO)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021