Teadus- ja arendustegevus 2021

Statistikatöö nimetus
Teadus- ja arendustegevus
Statistikatöö kood
21701
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet teadus- ja arendustegevusega seotud inimressursside ja rahaliste vahendite kohta.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1608/2003/EÜ, 22. juuli 2003, teadust ja tehnoloogiat käsitleva ühenduse statistika koostamise ja arendamise kohta (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni määrus (EÜ) nr 753/2004, 22. aprill 2004, Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1608/2003/EÜ teaduse ja tehnoloogia statistika rakendamise kohta, Komisjoni määrus (EÜ) nr 995/2001, 22. mai 2001, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2516/2000, millega muudetakse Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi (ESA 95) ühiseid põhimõtteid maksude ja sotsiaalmaksete osas
Rahvusvahelised organisatsioonid
Eurostat (Euroopa Liidu statistikaamet), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), ÜRO Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsioon (UNESCO)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021