Tööjõu-uuringu moodul „Töötaja kohanemine ja töökorraldus” 2014

Statistikatöö nimetus
Tööjõu-uuringu moodul „Töötaja kohanemine ja töökorraldus”
Statistikatöö kood
40710
Eesmärk
Anda teavet uute töö- ja tööaja korralduse vormide kasutamise ulatuse ning töötajate suhtumise kohta neisse
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Rahvusvaheline Valuutafond (IMF), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO)
Korduvus
2014