Transporditaristu 2021

Statistikatöö nimetus
Transporditaristu
Statistikatöö kood
22026
Eesmärk
Transpordipoliitika eesmärk on tagada kättesaadavad, mugavad, ohutud, kiired ja kestlikud liikumisvõimalused inimestele ja ettevõtetele. Kvaliteetne taristu ja hästi toimiv transpordisüsteem on igapäevaelu toimimiseks hädavajalik. Transpordisüsteemile esitatavaid nõudeid mõjutab nõudlus, mis peale elatustaseme ja majanduse struktuuri sõltub ka asustuse ja linnade struktuurist. Kompaktsem struktuur võimaldab lühemaid liikumisi, mis transpordisüsteemi koormust vähendab. Transpordistatistika võimaldab mõõta transporditaristu muutusi ajas.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat), ÜRO Euroopa Majanduskomisjon (UNECE), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO), Rahvusvaheline Transpordifoorum (ITF), Rahvusvaheline maanteeliit (IRF)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021