Euroopa statistikavõistlus 2019

Osale õpilaste Euroopa statistikavõistlusel!

Euroopa Liidu statistikaameti Eurostat eestvedamisel toimub õpilaste Euroopa statistikavõistlus 2018/2019. õppeaastal 15 Euroopa riigis. Kaasa saavad lüüa põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpilased, kes on jagatud kahte vanuserühma.

Euroopa statistikavõistluse eesmärk on äratada õpilastes huvi statistika vastu ja julgustada õpetajaid kasutama statistika õpetamisel uusi materjale. Soovitakse levitada statistilist kirjaoskust ja näidata õpilastele ning õpetajatele statistika tähtsust ühiskonnas.

Euroopa statistikavõistlusel on riigisisene (eesti keeles) ja Euroopa (inglise keeles) võistlusvoor. Eesti võistlusvooru parimad võistkonnad ja nende juhendaja saavad auhinna ning neil on võimalus osaleda Euroopa võistlusvoorus.

Eesti riigisisesel võistlusel on kaks vooru.

Eesti esimeses voorus tuleb lahendada kolm veebipõhist valikvastustega testi. Esimese testiga kontrollitakse statistika põhimõistete tundmist, graafikute tõlgendamisoskust ja tõenäosusteooria algteadmisi. Teine test näitab riiklike statistikaallikate kasutamisoskust. Kolmas test eeldab statistilise väljaande tõlgendamisoskust ja õiged vastused tuleb leida Eurostati eesti keelde tõlgitud elektroonilisest väljaandest.

Eesti teise vooru pääsenud võistkonnad teevad statistilise uurimuse võistluse korraldajate ette valmistatud andmestiku põhjal.

Eesti võistlusvooru kummagi vanuserühma kaks parimat võistkonda saavad osaleda Euroopa võistlusvoorus.

Euroopa võistlusvooru pääsenud Eesti võistkondadel tuleb teha lühike video, mis selgitab mõnd korraldajate ette antud statistikamõistet või -teemat.

Eesti riigisisene võistlusvoor toimub 2019. aasta jaanuaris-märtsis, Euroopa finaal aprillis-mais.

Osalevad riigid

Osalevad riigid 2019

Eestis korraldavad võistlust Statistikaamet, Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove ja Tartu Ülikool.